Koulutukset

Matkalla merkitykselliseen työelämään

Aika

01.10. – 03.10.2021

1.10.2021 klo 17.00-20.00
2.10.2021 klo 9.00-16.30
3.10.2021 klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Kaikille, jotka pohtivat työelämän merkitystä ja tarkoitusta omassa elämässä.

Ammatin vaihtajat (kokemusta jo työelämästä, lomautusuhka tms., uuden ammatin etsijät, nykyisessä työssä uupuneet /kyllästyneet)

Elämän käännekohdissa eläville (työ- ja perhe-elämän yhdistämistä pohtiville, lapset aikuistuvat, muut elämänmuutokset, sairastumisesta johtuvat muutokset)

Yrittäjyyttä pohtiville

Omaa osaamista kartoittaville ja etsiville

Asiantuntijatyöstä kiinnostuneille

Ammatillisen itsetunnon kehittämisestä innostuville

Tavoite

Viikonloppukoulutuksen tavoitteena on:
– omaan ammatilliseen historiaan ja työkokemukseen tutustuminen harjoitusten avulla
– hahmottaa omia vahvuuksia ja osaamista
– lisätä omaa ymmärrystä työn merkityksestä itselle ja omalle hyvinvoinnille
– tukea ja vahvistaa omia pohdintoja yrittäjyydestä

Viikonlopun aikana työskennellään yksin ja ryhmässä sekä kirjoitetaan omaa reflektiopäiväkirjaa omien tavoitteiden ja toiveiden hahmottamiseksi.

Sisältö

PERJANTAI

1. Työskentely
esittäytyminen, viikonlopun ohjelman esittely ja työskentelyn tavoitteet ja viitekehys

2. Työskentely
CV – ansiot näkyviksi
reflektiopäiväkirjan aloitus

(*reflektiopäiväkirjaan tehdään havaintoja, ajatuksia ja pohditaan itsenäisesti vinkkikysymyksiä, joita työskentelyjaksoissa annetaan. Päiväkirja jää itselle ja siinä voi asettaa tavoitteita ja seurata niiden etenemistä: havaitsee oman ajattelun kehittymistä.)

ryhmäkeskustelu
illan päätös

LAUANTAI

3. Työskentely
Alkavan päivän ohjelman kertaus, edellisen illan tunnelmia
CV:n työstöä tai valinnaisesti ammatillinen kirje itselle: johdattaa seuraavaan työskentelyyn

4. Työskentely
Monimerkityksellinen työhistoria – oma kokemus luomassa työn merkityksellisyyttä

Tavoitteena omaan työhistoriaan palaaminen ja ”tutustuminen”. Millaisia asioita on tehnyt, mistä on nauttinut, mikä on ollut pahinta. Onko jotain mistä on aina haaveillut tai halunnut enemmän tai vähemmän. Löytyykö omasta työtavasta jotain mikä on yrittäjyydelle olennaista, edellytys tai jotain esteitä yrittäjyydelle. Yrittäjänä tulee olla tietoinen omista valinnoista. Omaa tekemistä tulee osata tarkastella ja kehittää. Uusiutuminen, muutoshalukkuus, epävarmuuden sietäminen, verkostot ovat eduksi yrittäjäksi ryhdyttäessä. Omaa työhistoriaa kartoittamalla löytyy vahvuuksia, kehittämiskohtia, piilossa olleita kykyjä tai pelkoja. Oman historian näkyväksi tekeminen mahdollistaa realistisemman tavan tarkastella omia toiveita, uhkia, pelkoja, vahvuuksia yrittäjänä ja / tai työntekijänä.

ryhmäkeskustelu,
reflektiopäiväkirja

5. Työskentely
Ammatillinen sukupuu – kenen töitä teet?

Tavoitteena vahvistaa omaa ajattelua, tahtoa ja toiveita. Hahmottaa omia verkostoja. Yrittäjyys on rikasta; antaa paljon, voi vaikuttaa omaan tekemiseen rajattomasti. Yrittäjä myös kantaa vastuun yksin. Turvaa on osattava rakentaa ennakolta. Oma liiketoimintaympäristö täytyy tuntea, mutta ennen kaikkea oma henkilökohtainen turvaverkosto. Onko sinun ympärilläsi sellaisia ihmisiä, jotka kannustavat, tsemppaavat, ymmärtävät, rohkaisevat, jakavat taakkaa ja iloja. Tehtävän avulla tunnistaa myös omaan ammatilliseen polkuun liittyviä ja vaikuttavia ihmisiä, ammatteja: suvun perinnön rikkauksista ja riesoista. Tai löytyykö sieltä jotain uutta ja yllättävää, joka valottaa aivan uudella tavalla esimerkiksi omia ajatuksia?

oma työskentely,
ryhmäkeskustelu,
reflektiopäiväkirja

6. Työskentely
Työmatkalla –työskentely

Tavoitteena on erilaisten pohdintakysymysten avulla löytää, tunnistaa ja hahmottaa omia asenteita, kokemuksia, tunteita, ajatuksia suhteessa omaan elämään ja työhön. Mitä haluan itsessäni vahvistaa? Mitä pitää kehittää? Mistä haaveilen? Kuka tai mikä minua estää tai rajoittaa? Kuka minun puolestani ajattelee? Mihin voin vaikuttaa? Yrittäjille on ominaista rohkeus ja heittäytymiskyky, mutta myös päämäärätietoisuus ja kyky tehdä päätöksiä. Työelämä on vaativaa. Yhteys omaan itseen on oltava kunnossa, jotta jaksaa ja voi hyvin. Vuoropuhelu ja yhteys omaan itseen tulee osata säilyttää ja pitää elävänä. Millaista apua ja tukea tarvitsen, on yrittäjän tärkein kysymys itselle.

oma työskentely,
ryhmäkeskustelu
päivän koonti / päätös

Sunnuntai

7. Työskentely: päivän ohjelman kertaus, edellisen päivän tunnelmat, työskentely

Unelmaduunissa?
Tavoitteena on rakentaa itselle unelmatyö: kirjata kaikki ne asiat, joista hyvä työelämä koostuu. Mitä siitä seuraa, kun saan tehdä unelmatyötä? Lisääntyykö oma hyvinvointini? Tehtävä auttaa hahmottamaan mitä työ merkitsee ja mitä sen eteen pitää tehdä, jotta oma unelmaduuni löytyy. Kirjataan konkreettinen suunnitelma unelmaduunin rakentamiseksi. Yrittäjän yksi tärkein ominaisuus on ajatella luovasti ja toteuttaa realistisesti. Kyky muuttaa suunnitelmia ja luovia. Olla joustava, mutta samalla jämäkkä. Yrittäjä on oman itsensä pomo. Itsensä johtamisen taito on tulevaisuuden tärkeimpiä ominaisuuksia työelämässä. Unelmaduunissa yrittäjänä tai työntekijänä pitää uskaltaa ajatella isosti ja oman mukavuusalueen ulkopuoleltakin välillä. Mihin kaikkeen olen valmis, että saan tehdä unelmaduunia?

8. Työskentely
Yrittämässä – uuden alku? Ideoista osaamiseksi!
Yrittäjyydestä tiiviisti, luentopaketti
Tehtävä: Valmista oma pitchaus max: 45 sek.

9. Työskentely
Päivän yhteinen päätös, arviointi ja palaute

Kouluttajat

Kirsi Jaakonaho

Jaakonaho on koulutukseltaan sairaanhoitaja (YAMK), diakonissa, parineuvoja, työnohjaaja ja asiantuntijayrittäjä.

Työskentely pohjautuu psykodynaamiseen, systeemiseen ja tunteet huomioivaan ajatteluun. Työtapa on käytännönläheinen, arjen haasteita tukeva ja aina yhteisesti mietittyjä ja sovittuja tavoitteita palveleva.

Jaakonaholla on yli kahdenkymmenen vuoden kokemus ihmisten kanssa työskentelystä ja työelämän kehittämisestä. Ihmiselämään kuuluvat kysymykset, parisuhteen ja perhe-elämän haasteet tai perheen ja työelämän yhdistämiseen liittyvät pohdinnat ovat tulleet tutuiksi ja koskettavat myös häntä itseään.

Lisätietoja

Jenna Mattila p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 16.9.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 17.9.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

285 €

Ilmoittautumiset

16.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.