Koulutukset

Markkinoinnin perusteet 6 op, LUT, kevät 2021

Kuvaus

Opettajat
Apulaisprofessori, KTT Jenni Sipilä
Nuorempi tutkija, KTM Jaakko Metsola

Tavoitteet
Opintojakson jälkeen opiskelijat osaavat:
– määritellä markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin keskeiset käsitteet
– selittää markkinointiajattelun lähtökohdat ja kehityksen sekä markkinoinnin yhteyden yrityksen toimintaan
– soveltaa strategiasuunnittelutyökaluja markkinoinnin tarpeisiin
– arvioida yritysten markkinointiympäristön tekijöitä
– selittää tuotestrategian keskeisiä tekijöitä ja tulkita tuoteporftolioita
– suunnitella hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä ja kuvailla hinnoitteluprosessin
– analysoida vaihtoehtoisia jakelukanavaratkaisuja ja niihin vaikuttavia tekijöitä
– kehittää viestintäprosessia ja erilaisia viestintäkanavia
– määritellä teollisen markkinoinnin ja palveluiden markkinoinnin erityispiirteet
– tunnistaa myynnin ja asiakkuuksien hallinnan roolin osana markkinointia
– kertoa esimerkkejä kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteistä

Sisältö
Markkinoinnin peruskäsitteet ja lähtökohdat. Markkinoinnin liittyminen yrityksen toimintaan. Markkinoinnin suunnittelu. STP-malli. Kansainvälinen markkinointiympäristö. Markkinoinnin kilpailukeinojen (tuote, hinta, saatavuus ja markkinointiviestintä) piirteet ja käyttö. Brandipäätökset. Myynti ja asiakkuuksien hallinta. Teollisen markkinoinnin, palveluiden markkinoinnin ja kansainvälisen markkinoinnin erityispiirteet.

Suoritustavat
– Luennot 20 h
– Harjoitustilaisuuksiin osallistuminen 5 h
– Itsenäinen valmistautuminen luennoille 30 h
– Kirjallisen harjoitustyön kirjoittaminen, esityksen ja opponoinnin valmistelu 40 h
– Tenttiin valmistautuminen ja tentti 40 h
– Kokonaismitoitus 135 h
– Kuulustelujärjestyksen mukainen tentti

Arviointiskaala ja arviointimenetelmät
Arvosana 0-5. Arviointi: 0-100 pistettä: Tentti 60%, harjoitukset, esitys ja opponointi 40%. Kaikki osasuoritukset on suoritettava hyväksytysti loppuarvosanan saamiseksi.

Oppimateriaalit
Kotler Philip (2019) Marketing management (tai aiemmat painokset).

Aika

22.01. – 30.06.2021

Luennot
Pe-la 22.-23.1.2021
Pe-la 29.-30.1.2021
pe-ilta, la-päivä

Luennotisijat Lahdessa

Harjoitustöiden työstöä

Harjoitustöiden purku + opponointi
Pe 19.3. (+ lisäksi la 20.3. jos tarvitsee)
pe-ilta, la-päivä

• Tentti 26.04.2021 klo 17-20
• Uusintatentti 07.06.2021 klo 17-20

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Opintopisteet

6 op

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: