Koulutukset

Luovuus työvälineeksi taideterapeuttisin menetelmin

Aika

14.10.2022 – 10.02.2023

perjantaisin

14.10.2022
18.11.2022
9.12.2022
13.1.2023
10.2.2023

klo 9.00-15.45 (40 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto

Kohderyhmä

Luovien menetelmien käytöstä kiinnostuneet kuntoutus- ja terapiatyötä tekevät. Sopii myös opetus-, kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työntekijöille, jotka voivat hyödyntää luovia menetelmiä työssään.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön kokemuksia, miten luovia menetelmiä voidaan hyödyntää arjen työnteossa. Lisäksi osallistujia rohkaistaan löytämään oma tapansa käyttää luovia menetelmiä työssään. Harjoitukset perustuvat tunteiden ilmaisuun sekä itsetunnon kohotukseen taideterapeuttisin menetelmin.

Sisältö

Koulutus koostuu viidestä jaksosta, joista jokaisella käsitellään eri teemoja. Koulutuksen aikana pidetään reflektoivaa oppimispäiväkirjaa ja välijaksoilla harjoitellaan koulutuksessa opittuja taitoja. Jokaisen koulutuskerran aamupäivän aikana kokeillaan menetelmiä ja iltapäivällä analysoidaan menetelmien soveltuvuutta omaan asiakastyöhön.

Koulutuksessa käytetyt tekniikat ja harjoitukset eivät vaadi aikaisempaa kokemusta luovista menetelmistä. Kaikki kokeilumateriaalit kuuluvat koulutukseen.

Teemat:
1. Tunnemaalaus – värien ja muotojen kautta ilmaisuun
– tekniikkana isolle paperille vesiliukoisin värein
– tekstin teko kuvasta

2. Kädentaitoja kierrätysmateriaalein
– liisteröintitekniikka
– käydään läpi myös paljon ideoita luovaan toimintaan

3. Valokuva
– valokuvan luovat käyttötavat
– valmiin valokuvan jatkotyöstäminen

4. Perhetoiminta
– perheen sisäinen vuorovaikutus luovassa työskentelyssä

5. Leikki
– voimaeläin turvaksi tunneilmaisuun
– voimaeläin rakennetaan savi/kipsitekniikalla malliksi omiin sovellutuksiin
– valmiita tunneilmaisumateriaaleja tutkittavana paikan päällä

Kouluttajat

Ekspressiivinen taideterapeutti ja toimintaterapeutti Katri Kokko

Lisätietoja

Anne Prusila puh. 050 5361 013
tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 29.9.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 30.9.2022. Koulutukseen otetaan enintään 10 osallistujaa. Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

425 €, sisältää kokeilumateriaalit

Ilmoittautumiset

13.10.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu on 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon