Koulutukset

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, monimuoto-opinnot

Kuvaus

Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan sekä omia että julkaistuja tekstejä.

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Hän oppii kirjoittamaan erilaisia tekstejä erilaisista tehtävänannoista ja kehittyy kirjoittamisen taidossa.

Aika

06.09.2022 – 31.05.2023

Opinnot järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Katso jaksokohtaiset aikataulut sivun lopussa olevista linkeistä. Päättymisaika on suuntaa antava, ja voi vielä muuttua.

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopinnot koostuvat seuraavista osista:

Johdatus kirjoittamiseen, 5 op (syksy 2022)
Tietokirjoittaminen I, 5 op (syksy 2022)

Kirjoittamisen lajit 15 op:
– Proosa I, 5 op (kevät 2023)
– Lyriikka, 5 op (kevät 2023)
– Draama, 5 op (kevät 2023)

Suoritustapa

Luova kirjoittaminen järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena, jossa opettajana toimivat kirjoittamisen ammattilaiset. Opetusmuotoina käytetään luentoja, pienryhmäohjausta ja kirjoitusharjoituksia. Osa opetuksesta voidaan järjestää etänä reaaliaikaisena kontaktiopetuksena. Opintoja ei voi suorittaa kokonaan etänä tai verkko-opintoina. Opintoihin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (sivun ylä- tai alalaidasta). Ilmoittautuminen kokonaisuudelle sisältää kaikki yksittäiset jaksot.

Opintojen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Opiskelijalle lähetetään elo-syyskuussa 2022 infokirje sähköpostitse, jossa on tietoa opintojen aloitukseen liittyen.

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 505 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 425 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 80 euroa

Ilmoittautumiset

21.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset