Koulutukset

Luovan kirjoittamisen perusopinnot 25 op, alk. helmikuu 2023

Kuvaus

Luovan kirjoittamisen perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin käytäntöihin, kirjoitetaan erilaisia tekstejä ja analysoidaan sekä omia että julkaistuja tekstejä.

Itsenäisesti suoritettavien kirjoitusharjoitusten ja pienryhmissä opettajajohtoisesti tai vertaistuella tapahtuvan palautteenannon avulla opiskelija harjaantuu tavoitteelliseen tekstin tuottamiseen ja toisten tuottamien tekstien erittelyyn ja arviointiin. Opiskelija oppii suhteuttamaan omaa kirjoittamistaan kirjallisuuden tradition tarjoamiin malleihin ja kehittää ymmärrystään kirjoittamisen taustalla vaikuttavista historiallisista ja kulttuurisista tekijöistä. Hän oppii kirjoittamaan erilaisia tekstejä erilaisista tehtävänannoista ja kehittyy kirjoittamisen taidossa.

Aika

07.02. – 31.12.2023

Johdatus kirjoittamiseen 5 op:
ti 7.2., to 9.2.
ti 14.2, to 16.2.
ti 21.2, to 23.2.2023

klo 16.30-19.45

tiistaina lähiopetus, torstaina etäopetus

Tietokirjoittaminen I, 5 op
ti 11.4., to 13.4.
ti 18.4., to 20.4.
ti 25.4., to 27.4.2023

klo 16.30-19.45

tiistaina lähiopetus, torstaina etäopetus

Proosa I, 5 op
ti 9.5., ke 10.5., ti lähiopetus, ke etäopetus
ti 16.5., ke 17.5., ti etäopetus, ke lähiopetus
ti 23.5., ke 24.5.2023, ti lähiopetus, ke etäopetus

klo 16.30-19.45

Lyriikka 5 op

ma 28.2. (lähi), ke 30.8. (lähi)
ma 4.9 (etä), ke 6.9. (etä)
ma 11.9. (etä), ke 13.9. (lähi)

Tehtävänpalautukset viimeistään 27.9.

Draama 5 op

ma 6.11. (lähi), ke 8.11. (lähi)
ma 13.11. (etä), ke 15.11. (etä)
ma 20.11 (etä)., ke 22.11. (lähi)

Tehtävänpalautukset viimeistään 7.12.

klo 16.30-19.45

Paikka

Lähiopetus järjestetään osoitteessa Niemenkatu 73, Lahti

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopinnot koostuvat seuraavista osista:

Johdatus kirjoittamiseen, 5 op (kevät 2023)
Tietokirjoittaminen I, 5 op (kevät 2023)

Kirjoittamisen lajit 15 op:
– Proosa I, 5 op (kevät 2023)
– Lyriikka, 5 op (syksy 2023)
– Draama, 5 op (syksy 2023)

Suoritustapa

Luovan kirjoittamisen opinnot järjestetään osin lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Opintoihin sisältyy myös itsenäistä työskentelyä. Lähiopetukseen ei voi osallistua etänä.

Arviointi

Asteikolla 0-5

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu tältä sivulta löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta (sivun ylä- tai alalaidasta). Ilmoittautuminen kokonaisuudelle sisältää kaikki yksittäiset jaksot.

Opintojen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Opiskelijalle lähetetään infokirje sähköpostitse.

Muu informaatio

Pidätämme oikeuden opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 505 euroa

Hinta koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 425 euroa
Turun avoimen yliopiston perimä maksu: 80 euroa

Ilmoittautumiset

05.02.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään viimeisen ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset