Koulutukset

Luontohoiva-ohjaajakoulutus® 10 op(sis. Luonnosta Virtaa -ohjaajapätevyyden)

Kuvaus

Koulutus toteutuu! Ilmoittautumisaikaa jatkettu koulutuksen alkuun saakka.

Luontoperustainen interventio (Luonnosta Virtaa -kuntoutus) hyvinvoinnin ja kuntoutuksen tukemiseen. Koulutus sisältää LuoVi-ohjaajakoulutuksen. LuoVi-ohjaajapätevyyden voi saada sote-alan ammattilainen.

Koulutuksen tavoitteena on antaa tietoa luontoperustaisista menetelmistä (erityisesti Luonnosta Virtaa/LuoVi -kuntoutusmenetelmistä) sekä valmiudet ja pätevyyden ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaaja pätevyys sote-alan ammattilaisille). Tavoitteena on myös lisätä tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutuksien ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti asiakkaiden ja oman hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Aika

01.09. – 28.11.2022

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina.

Etäopetuspäivät Zoomissa:
1. osio to 1.9.2022
2. osio pe 2.9.2022
3. osio (LuoVi-teoria) to-pe 22.-23.9.2022
4. osio ma 28.11.2022 (päätöspäivä)

klo 9.00-16.00

Lähiopetuspäivät Lahdessa (pääosin ulkona luonnossa):

3. osio (LuoVi-käytäntö) ma-ti 10.-11.10.2022
ma klo 10.00-17.00 ja ti 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73.
Lahden luontokohteet.

Etäopetuspäivinä Zoom-verkkoalusta

Kohderyhmä

• sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen: esim. ikääntyvien, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien, vammaisten, terapia-asiakkaiden ym. kanssa työskentelevä
• luontoalan yrittäjä
• vapaaehtoistyöntekijä tai
• aiheesta kiinnostunut ammattilainen tai opiskelija

joka haluat kehittää osaamistasi luontoperustaisen menetelmien käyttöön asiakastyössä. Koulutussisällöistä ja menetelmistä saat tukea myös oman hyvinvointisi tueksi.

Sisältö

1. osio: Suomalainen Green Care -perusteet tavoitteellisen luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen (1 pv, etäopetus)
Jane Paakkolanvaara

• Suomalainen Green Care -toiminta ja sen erityispiirteet
• Green Care -toimialan ja kehityksen tunnistaminen
• Green Care -laatutekijöiden ymmärtäminen ja toimialaa koskevien lakien tunnistaminen
• Green Care -työkirja toiminnan tukena

2. osio: Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden tuottamisessa (1 pv, etäopetus)
Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen

• Luonnon hyvinvointivaikutukset ja luontolähtöiset interventiot
• Aiheeseen liittyvät keskeiset teoriat ja tutkimukset eko- ja ympäristöpsykologian alalta
• Luontosuhde hyvinvointivaikutuksien ja interventioiden perusta
• Luontolähtöisten interventioiden ohjauksen sekä ohjaajan osaamisen ja asenteen merkityksen ymmärtäminen
• Hyvien ohjaamisperiaatteiden tunnistaminen

3. osio: Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät teoriassa (2 pv etäopetus) ja käytännössä (2 pv lähiopetus)
Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen

• Luonnosta Virtaa (LuoVi) -kuntoutusmenetelmien teoreettinen tausta
• LuoVi-kuntoutuksen eri vaiheet ja niihin liittyvät harjoitteet
• LuoVi-kuntoutusmenetelmien ohjaaminen teoriassa ja käytännössä

4. osio: Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös (1 pv etäopetus)
Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen

• Lopputyönä tehtävien näyttöjen esitykset ja arviointia
• Koulutuksen päätös

Kouluttajat

Koulutuskokonaisuuden kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja

Jane-Veera Paakkolanvaara
Psykologi (PsM), psykologian aineenopettaja, väitöstutkija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän varapuheenjohtaja

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, 5 etäopetuspäivää ja 2 lähiopetuspäivää. Koulutuskokonaisuus (10 op) muodostuu teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista (Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät) luontoympäristössä sekä koulutuspäivien välissä tehtävistä välitehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä.

Koulutuksen aikana laaditaan omaan työhön sovellettava kehittämistyö, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kehittämistehtävä voi olla esimerkiksi kirjallinen toimintasuunnitelma, jossa suunnitellaan ja kuvataan, miten luontoympäristöä, Luonnosta Virtaa -menetelmiä ja luonnon elementtejä hyödynnetään omien asiakkaiden kanssa, oman yksikön toiminnassa ja työhyvinvoinnin tukena tmv.

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 7.8.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 8.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

1050 €, laskutetaan 2 erässä (syyskuu ja marraskuu). Koulutusmaksu sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä sekä lounaan ja kahvit lähiopetuspäivinä.

Ilmoittautumiset

29.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon