Koulutukset

Luonnosta Virtaa (LuoVi) ohjaajakoulutus®

Kuvaus

• HoivaLuovi-ohjaaja 10 op (pääosin sote-alan ammattilaiset)
• VoimaLuoVi-ohjaaja 8 op (muut ammattilaiset/aiheesta kiinnostuneet)

Tutustu suuntautumisvaihtoehtoinen ja valitse oma polkusi LuoVi-ohjaajaksi.

Luonnosta Virtaa (LuoVi) -menetelmäkokonaisuus on suomalaisten psykologien kehittämä näyttöön perustuva luontolähtöinen menetelmä. LuoVi-ohjaajakoulutukseen voivat tulla tieteellisesti tutkituista luontolähtöisistä menetelmistä ja niiden ammattimaisesta käytöstä kiinnostuneet.

LuoVi-ohjaajakoulutus antaa tietoa ja ymmärrystä luonnon hyvinvointivaikutusten ammattimaisesta hyödyntämisestä osana omaa ja työyhteisön ammatillisuutta, missä luontoa käytetään tavoitteellisesti hyvinvoinnin edistämiseksi ja ylläpitämiseksi. Koulutus antaa tietoa erityisesti Luonnosta Virtaa/LuoVi -menetelmistä sekä valmiudet että pätevyyden ohjata niitä käytännön asiakastyössä (LuoVi-ohjaajapätevyys).

Näiden lisäksi koulutus sisältää peruspaketin laadukkaasta Green Care -toiminnasta ja täyttää Green Care Finland ry:n laatulautakunnan koulutusvaatimuksen kriteerit (Green Care -perusteet, 5 op).

Aika

14.03. – 26.09.2024

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina.

Etäopetuspäivät Zoomissa:
1. osio 14.-15.3.2024
2. osio 11.-12.4.2024
4. osio 26.9.2024 (päätöspäivä)

klo 9.00-16.00 / päätöspäivä klo 9.00-17.00

Lähiopetuspäivät Lahdessa (pääosin ulkona luonnossa):

3. osio 16.5.2024 klo 10.00-17.00 ja 17.5.2024 klo 9.00-16.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73.
Lahden luontokohteet.

Etäopetuspäivinä Zoom-verkkoalusta.

Etäopetuspäiviä varten tarvitset verkkoyhteydellä varustetun tietokoneen/älylaitteen, kuulokemikrofonin sekä kameran.

Kohderyhmä

Koulutus on pääosin samankaltainen VoimaLuoVi- ja HoivaLuoVi-opiskelijoille, mutta HoivaLuovi-koulutus kattaa koko LuoVi-menetelmäkokonaisuuden ja se on suunnattu pääosin sote-alan ammattilaisille. VoimaLuoVi-koulutus rajoittuu asiakasryhmän tavoitteiden ja ohjaajan koulutustaustan (ei sote-alan ammattilainen) mukaisiin LuoVi-menetelmiin.

HoivaLuovi-ohjaajaksi:
• sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilainen: esim. ikääntyvien, muistisairaiden, päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden, pitkäaikaistyöttömien, vammaisten, terapia-asiakkaiden ym. kanssa työskentelevä

VoimaLuovi-ohjaajaksi:
• luontoalan yrittäjä
• vapaaehtoistyöntekijä tai
• aiheesta kiinnostunut ammattilainen tai opiskelija

joka haluat kehittää osaamistasi luontoperustaisen menetelmien käyttöön asiakastyössä. Koulutussisällöistä ja menetelmistä saat tukea myös oman hyvinvointisi tueksi.

Sisältö

1. osio: 14.-15.3.2024 (etäjakso)

14.3.2024 klo 9.00-16.00, Jane-Veera Paakkolanvaara
• Suomalainen Green Care -perusteet tavoitteellisen luontoperustaisen toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen.

15.3.2024 klo 9.00-16.00, Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen (puoliksi)
• Tutkimustieto perustana vaikuttavien luontoperustaisten palvelujen ja interventioiden tuottamisessa.


2. osio: 11.-12.4.2024 (etäjakso)

11.4.2024 klo 9.00-16-00, Kirsi Salnen
• Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa

12.4.2024 klo 9.00-16.00, Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen (puoliksi)
• Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuus teoriassa ja tutkimusten valossa
HUOM! klo 9.00-16.00 HoivaLuoVi ja klo 13.00-16.00 VoimaLuoVi


3. osio: 16.-17.5.2024 (lähiopetus Lahden luontoympäristössä)

16.5.2024 klo 10.00-17.00, Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen
• LuoVi-menetelmät käytännössä

17.5.2024 klo 10.00-17.00, Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen
• LuoVi-menetelmät käytännössä


4. osio: 26.9.2024, klo 9.00-17.00 (etäpäivä)
Jane Paakkolanvaara ja Kirsi Salonen
• Ammatillisuutta kehittävien lopputöiden esitykset ja arviointi, koulutuksen päätös

Kouluttajat

Koulutuskokonaisuuden kouluttajina toimivat Green Care -toiminnan, luontoperusteisen tutkimustiedon sekä luontoavusteisten menetelmien kokeneet asiantuntijat ja kouluttajat:

Kirsi Salonen
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsT, tutkijatohtori, psykoterapeutti, Green Care Finland ry -laatulautakunnan puheenjohtaja

Jane-Veera Paakkolanvaara
Eko- ja ympäristöpsykologi, PsM, psykoterapeutti, psykologian aineenopettaja, väitöstutkija, Green Care Finland ry -laatulautakunnan jäsen, Psykologiliiton Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän puheenjohtaja.

Suoritustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, 5 etäopetuspäivää ja 2 lähiopetuspäivää.

HoivaLuoVi -koulutuskokonaisuus (10 op) muodostuu teoriaosuuksista, keskusteluista ja ohjatuista käytännön harjoituksista (Luonnosta Virtaa -kuntoutusmenetelmät) luontoympäristössä sekä koulutuspäivien välissä tehtävistä välitehtävistä ja oheiskirjallisuuteen perehtymisestä. Koulutuksen aikana laaditaan omaan työhön sovellettava kehittämistyö/lopputyö, josta kouluttajat antavat jokaiselle osallistujalle henkilökohtaisen palautteen. Kehittämistehtävä on kaksi osainen (kirjallinen ja videotallenne), jossa kuvataan, miten Luonnosta Virtaa -menetelmiä ohjataan asiakastyössä. Myös etänä toteutettaviin koulutuspäiviin sisältyy osallistujan lähiluonnossa tapahtuvia etäohjattuja LuoVi-harjoituksia.

VoimaLuoVi -koulutuskokonaisuus (8 op) sisältää vastaavat osuudet, mutta ne ovat sisällöltään suppeammat, esimerkiksi vähäisempi oheiskirjallisuus ja suppeampi lopputyö. Myös yhden etäpäivän (2. osio) pituus on lyhyempi.

Arviointi

Koulutuksesta voi halutessaan saada suoritusmerkinnän Oma opintopolku -palveluun.

Lisätietoja: https://www.paijathameenkesayliopisto.fi/osaamisperusteisuus/

Suoritusmerkintä voidaan antaa, mikäli opiskelija suorittaa koulutuksen hyväksytysti. Koulutus on suoritettu hyväksytysti, kun opiskelijan osaaminen koulutuksen päätyttyä voidaan arvioida vähintään koulutuksen osaamisperusteiden tasoiseksi.

Suostumus kysytään ilmoittautumislomakkeella. 


Osaamistavoitteet

Koulutuksen suoritettuaan opiskelija:

• on omaksunut tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja niitä selittävistä keskeisistä eko- ja ympäristöpsykologian teoreettisista selitysmalleista ja tutkimusnäytöstä.

• osaa käyttää Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta oman ammatillisen toimintansa tukena.

• osaa hyödyntää ja soveltaa tietoa luonnon hyvinvointivaikutuksista ja Luonnosta Virtaa -menetelmäkokonaisuutta vastatakseen omien asiakkaidensa tarpeisiin (HoivaLuoVi-ohjaaja koko menetelmäkokonaisuutta, VoimaLuoVi-ohjaaja menetelmäkokonaisuudesta asiakasryhmälleen soveltuvin osin).

• ymmärtää ja osaa soveltaa laadukkaan Green Care -toiminnan periaatteita omassa käytännön työssään.

Arviointikriteerit: hyväksytty/hylätty

Lisätietoja

Jenna Mattila, p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 14.2.2024 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 15.2.2024 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

MAINITSE ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kentässä kumpaan kokonaisuuteen osallistut. Tämä tieto vaikuttaa koulutusmaksun määrään ja opintojen kulkuun.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Koulutussisältö on hyväksytty Green Care -laatumerkkiin sopivaksi.

Hinta

HoivaLuovi 10 op -kokonaisuus / 1350 €

VoimaLuovi 8 op -kokonaisuus / 1150 €

Laskutetaan 2 erässä (maaliskuu ja elokuu). Koulutusmaksu sisältäen koulutuksen, koulutusmateriaalin sähköisenä sekä lounaan ja kahvit lähiopetuspäivinä.

Ilmoittautumiset

14.02.2024 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.