Koulutukset

Lasten ja nuorten terapeuttinen tukeminen – Voimavarakeskeinen työote 2 op -verkkokoulutus (2023-2024)

Kuvaus

Lasten ja nuorten psyykkisen tuen tarve on tiedostettu ja varhaisen tuen malleja tarvitaan eri ammattiryhmissä. Voimavarakeskeisellä työotteella on mahdollista auttaa ja kohdata lapsi ja nuori sekä heidän vanhempansa haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti ja arvostavasti ja siten mahdollistaa psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja.

Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä terapeuttisia työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa työskenteleville vuorovaikutustyön ammattilaisille.

Aika

16.10.2023 – 13.02.2024

Kontaktiopetuspäivät Zoom-verkkoalustalla

16.10.2023
9.11.
8.12.
15.1.2024
13.2.

klo 9.00-16.00 (5 kontaktiopetuspäivää ja 40 oppituntia)

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Zoom-verkkoalusta

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu kaikille lasten ja nuorten ja/tai heidän vanhempien kanssa työskentelevien tahojen henkilöstölle esim. sosiaali-, terveys- ja kasvatusalalla toimivat ammattilaiset kuten opettajat, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, varhaiskasvattajat, sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, perhetyöntekijät, lähihoitajat, toimintaterapeutit, nuorisotyöntekijät, perhekotien työntekijät.

Tavoite

Tavoitteena on oppia soveltamaan ja hyödyntämään ratkaisu- ja voimavarakeskeisiä toimintamalleja lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa kanssa eri työelämän alueilla.

Sisältö

Sisältö:
• Miksi ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote on toimiva?
• Ratkaisukeskeisen ja voimavarakeskeisen työotteen perusta
• Lasten ja nuorten mielenterveyden erityiskysymyksiä ja niihin soveltuvia
ratkaisukeskeisiä terapeuttisia toimintamalleja:
– Syömishäiriöt
– Itsetuhoisuus
– Viiltely
– Ahdistuneisuus
– Some ja seksuaalisuus
– Pakko-oireet ja pelot
– Koulustressi- ja uupumus
• Ratkaisukeskeisiä sovelluksia lasten ja nuorten ongelmien avuksi:
– Muksuoppi
– Vastuunportaat
• Vaikean elämänkokemuksen voimavarakeskeinen
työstäminen ja selviytymisen vahvistaminen
• Verkostojen kanssa työskenteleminen

Kouluttajat

Anita Hedman FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), ratkaisukeskeinen coach (CCSF, ICF, PCC), kouluttajatyönohjaaja (Story), työyhteisövalmentaja ja Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR)

Annukka Jäske (KM), kouluttajapsykoterapeutti (VET; Kela, Valvira)

Suoritustapa

Koulutus sisältää viisi kontaktiopetuspäivää verkossa, joiden välillä osallistujat toteuttavat omaan työhön liittyen koulutuksessa opittuja menetelmiä. Teoreettisen osion lisäksi kontaktipäivissä harjoitellaan ja kokeillaan omakohtaisesti kokemuksellisen oppimismetodin avulla erilaisia terapeuttisia harjoitteita.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestely:
Jenna Mattila, p. 044 7290 020
tai toimisto@phkesa.fi

Sisältöasiat:
pääkouluttaja Anita Hedman anihedman@gmail.com,
puh 050 3074006

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu 1.10.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.10.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen otetaan 14 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

885 €, sisältää Vaikean elämänkokemuksen työstämiseen laaditut haastattelukortit sekä luentomateriaalin sähköisessä muodossa.

Koulutus laskutetaan 2 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä (max. 4 erää), kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kenttään.

Ilmoittautumiset

01.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.