Koulutukset

Lasten ja nuorten sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin tukeminen – mitä jokaisen lasten ja nuorten kanssa työskentelevän olisi hyvä tietää? -verkkokoulutus

Aika

12.11.2021

perjantai 12.11.2021

klo 8.30-12.30, verkkokoulutus

Paikka

Koulutus toteutetaan verkkokoulutuksena yhteistyössä Riverian kanssa.

Kohderyhmä

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät tai alaa opiskelevat

Tavoite

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten tietojen, taitojen, varmuuden ja myönteisen asenteen vahvistaminen. Koulutus lisää ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä tarjoaa konkreettisia välineitä arjen työhön.

Hyödyllistä tietoa sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta:
• https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus
• https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/
• https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/mita-seksuaalisuuden-moninaisuus-tarkoittaa/

Sisältö

Kuinka lapsen ja nuoren myönteistä kasvua omaksi itsekseen tuetaan? Kuinka toimia, jos lapsi tai nuori kokee sukupuoliristiriitaa? Kuinka käsitellä seksuaalivähemmistöjä? Millaisia palveluja on tarjolla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille? Koulutus lisää ymmärrystä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta sekä tarjoaa konkreettisia välineitä arjen työhön lasten ja nuorten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

• Lasten ja nuorten käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä sekä seksuaalisuudesta kehittyy perusopetuksen ikävuosien aikana.
• Kuinka lasten ja nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset voivat arvoillaan ja käytänteillään tukea lasten myönteistä kasvua?
• Kuinka ammattilaiset voivat arjen työnsä ohessa edistää sukupuolten tasa-arvoa ja tukea oppilaita oman identiteetin rakentumisessa?

Koulutus vastaa kysymyksiin:
– Kuinka lasten ja nuorten myönteistä kasvua omaksi itsekseen tuetaan?
– Kuinka vahvistaa lasten ja nuorten turvataitoja ajoissa?
– Mistä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudessa pähkinänkuoressa on kyse?
– Kuinka kasvatustyössä voidaan huomioida moninaisuutta?
– Kuinka toimia, jos oppilas kokee sukupuoliristiriitaa?
– Kuinka käsitellä seksuaalivähemmistöjä?
– Kuinka oppimisympäristöstä saadaan sukupuolisensitiivisiä ja kaikki oppilaat kohtaavia?
– Millaisia palveluja on tarjolla sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille?

Koulutus perustuu Eurooppalaisiin seksuaalikasvatuksen standardeihin (WHO/THL), Lasten oikeuksien sopimukseen (YK), Kansainvälisiin seksuaalioikeuksiin (WAS) ja Valtakunnalliseen Opetussuunnitelmaan.

Voit tutustua Eurooppalaisiin seksuaalikasvatuksen standardeihin tästä: https://www.julkari.fi/handle/10024/80220
Maksuttomasti ladattavissa oleva opas toimii myös erinomaisena ammattilaisten työkaluna.

Kouluttajat

Auktorisoitu seksuaalikasvattaja, erityispedagogi, KM Saara Sahlstén

Saara Sahlstén on opettajataustainen (KM) auktorisoitu seksuaalikasvattaja ja – seksuaalineuvoja Joensuusta. Saara on perehtynyt etenkin lasten seksuaalikasvatukseen ja kouluttanut sen tiimoilta viime vuosina sadoittain lasten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, kuten opettajia, varhaiskasvattajia sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöitä. Saara on pitänyt runsaasti koulutustilaisuuksia myös vanhemmille ja lasten kanssa järjestöissä toimiville vapaaehtoisille. Vuonna 2018 Suomen seksologinen seura palkitsi Saaran Työn sankari- tunnustuksella aktiivisesta työstä seksuaaliterveyden edistämiseksi.

Saaran monipuolinen kasvatus- ja opetusalan osaaminen yhdistettynä seksuaaliterveyden tuntemukseen luo oivan pohjan sekä poikkitieteisen näkökulman seksuaalikasvatustyöhön. Kutsumustyön missiona on sanoa heipat puhumattomuudella ja edistää lasten ja nuorten hyvinvointia varhaisvuosista alkaen. Perusta koko elämän mittaiselle hyvinvoinnille, seksuaaliterveydelle ja turvataidoille luodaan jo varhaisvuosina.

Kaikkien koulutustilaisuuksien tavoitteena on antaa lasten kanssa toimiville aikuisille varmuutta ja työkaluja lasten myönteisen kasvun tukemiseen, luontevana arjen osana. Laadukas ja ikätasoinen seksuaalikasvatus on jokaisen lapsen ja nuoren oikeus.
Voit tutustua Saaran seksuaalikasvatustyöhön lisää sivuilla www.kasvukaruselli.com

Lisätietoja

koulutussuunnittelija Minna Karjalainen, p. 050 430 4519, minna.karjalainen@riveria.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 28.10.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 29.10.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

95 €

Ilmoittautumiset

11.11.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.