Koulutukset

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi, perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin opintojen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tietoa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Opinnot antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä. Opinnot soveltuvat lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille.

Aika

26.09.2022 – 31.07.2023

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Opetuksen aikataulut löydät sivun lopussa olevista jaksokohtaisista linkeistä.

Lukuvuosi alkaa 1.8.2022 ja päättyy 31.7.2023. Virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan.

Kohderyhmä

Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: Terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi -perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Suoritustapa: Opinnot toteutetaan aikataulutettuina verkko-opintoina. Suoritustavat on kuvattu tarkemmin opintojaksojen kuvauksissa.

Vastuuopettaja: Professori Ilona Luoma

Perusopintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot:
4429551 Lapsen biopsykosiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen, 5 op 26.9.-14.11.2022
5513403 Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op 31.10.-31.12.2022
4429552 Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa, 5 op 9.1.-6.3.2023
4429553 Oppiminen ja koulusuoriutuminen, 5 op 20.2.-17.4.2023
5513404 Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op 6.4.-30.7.2023

Verkkovälitteinen opintoinfo Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvoinnin perusopinnoista 8.9.2022 klo 17-18.30 (Zoom, linkki päivitetään myöhemmin)

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset kokonaisuudelle 11.9.2022 mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujille infokirjeen ennen koulutuksen alkua.

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 275 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 50 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on tehtävä opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja maksu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Osallistujalle lähetetään infokirje elokuun alussa (aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla).

Ilmoittautumiset

11.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään 11.9.2022. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset