Koulutukset

Kriisi- ja traumakoulutus ”Vakauttava pari- ja perheterapia” 30 op

Kuvaus

Vakauttavan pari- ja perheterapian koulutuksissa saat syventää ymmärrystäsi kriisien ja traumojen vaikutuksesta parisuhteeseen, vanhemmuuteen ja perhe-elämään sekä hoitosuhteen rakentumiseen. Koulutus antaa valmiudet sekä tunnistaa traumatisaatiota vuorovaikutuksessa että toimia vakauttaen yksilö-, pari- ja perhetapaamisissa sekä verkostoissa. Vakauttaminen tarkoittaa itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen säätelyn taitojen opettelua ja käyttöä kehollisten havaintojen ja kehollisten harjoitteiden sekä tunteiden tunnistamisen ja niiden sanoittamisen pohjalta. Vakauttamisen ytimessä on niin asiakkaiden kuin auttajien turvallisuuden ja arvokkuuden kokemuksen sekä hallinnan tunteen vaaliminen. Koulutusohjelma on rakennettu sekä teorian, käytännön että kokemuksellisuuden pohjalle ja se pitää sisällään paljon lempeitä kehollisia harjoituksia, ensin sinua itseäsi varten ja sitten asiakkaitasi varten.

Aika

21.01. – 17.12.2022

Opetuspäivät:

21.-22.1.2022
11.3.
8.4.
6.5.
2.9.
7.10. Zoomissa
11.-12.11.
16.-17.12.

Kaksipäiväisissä seminaareissa ensimmäinen päivä klo 10.00-18.00 ja toinen päivä klo 8.30-16.30
Yksipäiväisissä seminaareissa klo 10.00-18.00
Verkko-opetuspäivänä klo 9.00-17.00

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu pari- ja perheterapeuteille sekä perhetyötä tekeville sote-ammattilaisille, joilla on vähintään viiden vuoden työkokemus perheiden kanssa työskentelystä.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on oppia tunnistamaan traumatisaation aiheuttamia vuorovaikutusilmioitä perheissä, pareissa, vanhemmuudessa, hoitosuhteissa ja auttamisverkostoissa sekä vahvistaa, syventää ja laajentaa ammatillisia valmiuksia toimia vakauttaen ja vakautta lisäten:

– traumatisaation ja vakauttamisen teoreettinen perusta
– kehollisuus/ruumiillisuus vakauttavan työskentelyn perustana
– pari-ja perheterapian menetelmien (sukupuu, elämänjana, valokuvat jne.) käyttö vakauttaen
– verkostotyön menetelmien käyttö traumasysteemeissä/epävakaissa systeemeissä
– lasten ja nuorten huomioon ottaminen
– vanhemmuuden vakauttaminen
– vaikeat psykiatriset häiriöt ja traumatisaatio
– sijaistraumatisoitumisen ja myötätuntouupumuksen mekanismien tunnistaminen ja niiltä suojautuminen perhe- ja verkostokeskeisessä työskentelyssä

Koulutusryhmään otetaan 14 osallistujaa, jotta olisi mahdollista toteuttaa koulutus, jossa on riittävästi tilaa prosessimaiselle työskentelylle, yhteiselle keskustelulle, kehollisten taitojen harjoittelulle ja oman kliinisen työskentelyn työnohjaukselliselle työstämiselle kouluttajien ja ryhmän kanssa.

Sisältö

KOULUTUKSEN OHJELMA

21.1.2022 I Seminaari
Työskentelyyn orientoituminen ja ryhmäytyminen
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia I

22.1. II Seminaari
Teoreettisiin viitekehyksiin tutustuminen, harjoituksia II
Vakauttaminen ja kehollisuus perhetyössä sekä sijaistraumatisaation tunnistaminen ja siltä suojautuminen

11.3. III Seminaari
Perhe ja traumatisaatio; vakauttaminen perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

8.4. IV Seminaari
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta perheiden kanssa työskenneltäessä
Työnohjaus

6.5. V Seminaari
Kiintymyssuhde ja trauma sekä suhteen katkosten korjaamisesta lasten ja nuorten kanssa tehtävässä perhetyössä
Työnohjaus

2.9. VI Seminaari
Traumatisaatio ja vakauttaminen parisuhteessa ja vanhemmuudessa
Työnohjaus

7.10. VII Seminaari Zoomissa
Vaikeat psykiatriset häiriöt ja traumatisaatio
Rakenteellisesta dissosiaatioteoriasta
Työnohjaus

11.11. VIII Seminaari
Perhe- ja verkostotyön sovelluksista vakauttaen
Kirkastusta ja kertausta vakauttavan perheterapian mallista
Työnohjaus

12.11. IX Seminaari
Fokusoidun vakauttavan perheterapian mallin esittely
Työnohjaus

16.12. IX Seminaari
Päättötöiden esittäminen

17.12.2022 X Seminaari
Kehollisuus -workshop, todistusten jako ja juhlallisuudet

Kouluttajat

Aino Maija Rautkallio
FM, psykiatrian esh, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, EMDR–terapeutti, psykofyysinen hengitysterapeutti, työnohjaaja STOry, koulutuksen johtaja

Minna Koskinen
psykiatrinen sh, psykoterapeutti, perheterapeutti VET, sertifioitu EMDR-terapeutti (lapset, nuoret, aikuiset), EMDR-työnohjaaja, työnohjaaja STOry, sensomotorinen psykoterapeutti (II)

Markus Heinimaa
LT, FK, psykiatri, psykoterapeutti, pari- ja perheterapeutti VET, EMDR–terapeutti, EMDR-työnohjaaja, EMDR-fasilitaattori, kliininen opettaja, Turun yliopisto, psykiatrian oppiaine

Suoritustapa

Koulutus on kouluttajien ja ryhmän yhdessä toteuttama eheä ja intensiivinen prosessi. Koulutukseen sisältyy myös koulutuspäivien välillä toteutuvaa suunnitelmallista ja ohjattua opiskelua ja harjoittelua sekä yksilöllisesti että vertaisryhmässä.

Koulutus on laajuudeltaan 11 seminaaripäivää ja 30 opintopistettä.

Koulutus toteutetaan lähiopetuksena.

Lisätietoja

Jenna Mattila p. 044 7290 020 tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 15.12.2021 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 16.12.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Koulutukseen valitaan hakemusten perusteella 14 opiskelijaa.

Hakemuksen voit kirjoittaa ilmoittautumislomakkeen Lisätietoja-kohtaan tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen toimisto@phkesa.fi.

Hakemuksessa tulee ilmetä:

-Nimi, yhteystiedot, tutkinto/tutkinnot, nykyinen työpaikka ja työtehtävä.

-Pari- ja perheterapeutit: Koulutusyhteisö, josta olet valmistunut pari- tai perheterapeutiksi ja valmistumisvuosi.
-Sote-ammattilaiset: Oma selvitys viiden vuoden ajalla tehdystä perhekeskeisestä työstä; organisaatio/organisaatiot ja työtehtävä/työtehtävät.

-Lyhyt vapaamuotoinen kuvaus innostuksesta hakeutua tähän koulutukseen.

Hakijoille ilmoitetaan koulutukseen pääsystä viikolla 50.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Kouluttajan kotisivut: https://www.ainomaijarautkallio.fi/etusivu

Hinta

2850 € sisältäen koulutuksen ja luentomateriaalin.
Koulutus laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot laskutusta useammassa erässä, kirjoita haluamiesi erien määrä ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään. (Huomioi että, koulutus tulee olla maksettu noin kuukausi ennen koulutuksen päättymistä)

Ilmoittautumiset

15.12.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koko hinnan.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon