Koulutukset

Kirjanpidon peruskurssi 6 op, LUT, kevät 2021

Kuvaus

Paikka
Koulutus toteutetaan Zoom-yhteydellä

Tavoite
Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin. Kurssin suoritettuaan opiskelijat:
– ymmärtävät laskentatoimen roolin osana yrityksen toiminnan suunnittelua
– osaavat laskentatoimen määritelmät ja tehtävät
– osaavat juoksevan kirjanpidon keskeiset kirjaussäännöt
– osaavat tilinpäätöksen keskeisen sisällön ja ymmärtävät tilinpäätöksen tarkoituksen sekä tilinpäätöksen laatimista koskevat periaatteet
– tunnistavat välillisen verotuksen keskeisimmät periaatteet
– tunnistavat välittömän verotuksen periaatteet eri yritysmuodoissa Opintojakson yleisenä tavoitteena on harjoittaa opiskelijoiden:
– ryhmätyötaitoja – ongelmanratkaisutaitoja

Opintopisteet
6 op

Sisältö
Opiskelija tuntee kirjanpidon peruskäsitteistön ja hyväksikäyttöalueet Opiskelija tietää, miten yrityksen liikekirjanpito toteutetaan nykyaikaisilla välineillä ja mitä periaatteita sekä säädöksiä liikekirjanpitoa tuotettaessa tulee huomioida. Opiskelija tietää miten välilliset ja välittömät verot vaikuttavat yrityksen liikekirjanpitoon.

Kouluttajat
Yliopisto-opettaja, TkT Antero Tervonen

Suoritustapa
Luennot 32 tuntia, oppimistehtävä

Aika

09.04. – 31.07.2021

Luennot
9.-10.4.2021
Pe klo 16.30-20.00
La klo 9.00-14.30

16.-17.4.2021
Pe klo 16.30-20.00
La klo 9.00-15.00

23.-24.4.2021
Pe klo 16.30-20.00
La klo 9.00-15.00

Opintopisteet

6 op

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

200 euroa, jos osallistut vain tälle opintojaksolle.

Ilmoittautumiset

04.04.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen