Koulutukset

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen kasvun välineenä – Johdatus kirjallisuusterapiaan 15 op

Kuvaus

Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.
Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä. Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi, samoin kuin ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauskäyttöön sekä erilaiseen asiakas- tai potilastyöhön, jossa työntekijän itsetuntemuksella on merkitystä. Kirjallisuusterapiaa käytetään ammatillisesti mm. mielenterveys-, vankila- ja päihdetyössä, vanhustenhuollossa, vankila- ja päihdetyössä, seurakunnissa, erityisopetuksessa, äidinkielen opetuksessa sekä kirjastojen ja aikuisoppilaitosten kursseilla ja harrastuspiireissä.

Aika

13.08. – 04.12.2021

pe-la

13.-14.8.
10.-11.9.
8.-9.10.
12.-13.11. ja
3.-4.12.2021

Pe klo 16-20.15
La klo 9-16.45

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti.
Koronarajoitteiden vaatiessa opetus järjestetään etänä Zoomin kautta.

Kohderyhmä

Koulutus sopii kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille. Koulutus toimii täydennyskoulutuksena sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kasvatus- tai kirjastoalalla työskenteleville, seurakuntien ohjaus- tai neuvontatyössä sekä sielunhoitotyössä toimiville henkilöille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää kirjallisuusterapian perusteisiin ja käytännön menetelmiin kokemuksellisesti.

Sisältö

I Johdatus kirjallisuusterapiaan (3 op)
– Kirjallisuusterapian koulutuspolku
– Kirjallisuusterapian taustaa ja terapeuttiset elementit
– Vuorovaikutuksellinen kirjallisuusterapia

II Kirjallisuusterapian prosessit (3 op)
– Kehityksellinen kirjallisuusterapia ja oma kasvu
– Luova prosessi ja unet kirjallisuusterapaian välineenä

III Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät (5 op)
– Kirjoittamismenetelmät
– Lukemismenetelmät
– Muut taideterapeuttiset menetelmät

IV Sovellusalueet: Kokemuksellisuus ja persoonataidot (2 op)
– Oma persoona ja reflektiivisyys käytännössä

V Loppureflektio (2 op)

Kouluttajat

Koulutuksen suunnittelusta ja kouluttamisesta vastaavat:

Satu Nieminen (toimintaterapeutti M.sc., ammatillinen opettaja ja kouluttaja, kirjallisuusterapeutti, ryhmänohjaaja)

Hanna Sulander (KM, luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, opinto-ohjaaja, kirjallisuusterapiaohjaaja ja -kouluttaja, enneagrammiohjaaja, työnohjaaja, luova uniohjaaja)

Suoritustapa

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta. Lähijaksoihin osallistuminen on välttämätöntä. Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös pieniä välitehtäviä, kirjallisuusterapian perustaan tutustumista kirjallisuuden pohjalta sekä omaa kasvuprosessia ilmentävä luova lopputyö.

Lisätietoja

Koulutuksen järjestelyyn ja laskutukseen liittyvät asiat: toimisto@phkesa.fi

Koulutuksen sisältöä koskevat tiedustelut:
Satu Nieminen, satu.nieminen@attendo.fi tai puh. 0445793373
Hanna Sulander, hanna.sulander@hmledu.fi tai puh. 0407290601

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.8.2021 mennessä.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.8.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään sähköpostitse ilmoittautumisajan päätyttyä.

Koulutus toteutuu, mikäli ilmoittautumisia tulee tarpeeksi määräaikaan mennessä. Koulutukseen otetaan enintään 16 osallistujaa.

Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Tämä 15 opintopisteen laajuinen johdanto kirjallisuusterapiaan on kolmivaiheisen kirjallisuusterapiakoulutuksen ensimmäinen osa. Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua 2 vaiheen koulutukseen.

Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry
Osa 1 Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun välineenä, Johdatus kirjallisuusterapiaan (15 op, ½ vuotta)
Osa 2 Kirjallisuusterapia ryhmä- ja yksilöohjauksessa, Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus (35 op, 1 vuosi)
Osa 3Kirjallisuusterapia ammatillisena välineenä, Kirjallisuusterapiaohjaajan syventävä koulutus (40 op, 1,5 vuotta)

Osa 1 ja 2 oikeuttavat kirjallisuusterapiaohjaajan nimekkeen käyttöön. Osa 3 oikeuttaa kirjallisuusterapeutti-nimekkeen käyttöön, mikäli pohjakoulutus ja/tai kokemus soveltuvat siihen. Mikäli kirjallisuusterapian opintopolku kiinnostaa, tiedustele koulutuspolun 2 ja 3 vaiheista Kirjallisuusterapia yhdistyksestä.

Hinta

1700€ (sis. sähköisesti jaettavan materiaalin)
Kurssimaksu laskutetaan oletusarvoisesti 2 erässä. Mikäli toivot maksua usemmassa erässä kirjoitathan ilmoittautumislomakkeen lisätietoja -kenttään toivomasi erien lukumäärä. Koulutus tulee olla maksettu kokonaisuudessaan sen päättymiseen mennessä.

Ilmoittautumiset

01.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.