Koulutukset

Kesäyliopiston LUT-kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2021-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2021. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2021 – toukokuu 2023 välisenä aikana. Opetus toteutetaan kokonaisuudessaan verkon välityksellä.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan Lappeenrannassa saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2023 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Väyläopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

– Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op
syksy 2021, alkaa opintojen aloitustilaisuudella 17.9.

– Rahoituksen perusteet 6 op
lokakuu 2021, katso aikataulu sivun lopusta

– Hankintatoimen perusteet 6 op
marraskuu 2021, tarkempi aikataulu päivittyy

– Kirjanpidon peruskurssi 6 op
tammikuu 2022, katso aikataulu sivun lopusta

– Yritysjuridiikan perusteet 6 op
helmikuu 2022, katso aikataulu sivun lopusta

– Markkinoinnin perusteet 6 op
huhti-toukokuu 2022, katso aikataulu sivun lopusta

– Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op
todennäköisesti kesä 2022

– Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
alk. elokuu 2022, katso aikataulu sivun lopusta

– Taloustieteiden matematiikka 6 op
alk, lokakuu 2022, katso aikataulu sivun lopusta

– Kansantaloustieteen perusteet 3 op
alk. tammikuu 2023, katso aikataulu sivun lopusta

– Mikroteoria 6 op
alk. maaliskuu 2023, katso aikataulu sivun lopusta

Aika

17.09.2021 – 31.05.2023

Opintojen aloitustilaisuus on:
– 16.9.2021 klo 16.15 – 19.15 Lappeenrannan ryhmä
– 17.9.2021 klo 16.30 – 19.30 Lahden ryhmä

Tarkemmat aikataulut kunkin alajakson kohdalla.

Suoritustapa

Verkkoluennot ja -harjoitukset, itsenäinen työskentely, verkkotentit.

Jaksokohtaiset suoritustavat ja läsnäolovaatimus mainittu kunkin jakson kohdalla.

Opinnot järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston (Lahti) ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston (Lappeenranta) yhteistyönä LUT kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.

Verkon välityksellä järjestettävä reaaliaikainen kontaktiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. Verkkotentit järjestetään arki-iltaisin. Osassa jaksoja voi olla valmiiksi nauhoitettuja luentoja, jotka opiskelijan tulee katsoa itsenäisesti.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lähetä yhteystietosi ylläolevaan osoitteeseen, niin lähetämme viestin, kun opetusohjelma on valmis.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen 31.8.2021 mennessä.

Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä.

Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja.

Muu informaatio

TUTKINTO-OPINNOT LUT KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.

Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti:

– Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.

– Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida
– mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
– 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Kesäyliopistot seuraavat koronatilannetta ja opetusjärjestelyihin tehdään tarvittaessa muutoksia koronaohjeistusten mukaan.

Hinta

1950 euroa (sisältää 60 opintopistettä)
Laskutetaan 4 erässä (syyskuu 2021, tammikuu 2022, syyskuu 2022, tammikuu 2023)

Yksittäisten jaksojen hinta 200 euroa / jakso.

Ilmoittautumiset

16.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä.

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko koulutusmaksu.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset