Koulutukset

Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2020-2022

Kuvaus

Etelä-Karjalan kesäyliopisto ja Päijät-Hämeen kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2020. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2020 – toukokuu 2022 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 60 opiskelijaa. LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2022 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Opintojaksot lv 2020-201
– Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, syksy 2020
– Rahoituksen perusteet 6 op, syksy 2020
– Hankintatoimen perusteet 6 op, syksy 2020
– Markkinoinnin perusteet 6 op, kevät 2021
– Yritysjuridiikan perusteet 6 op, kevät 2021
– Kirjanpidon peruskurssi 6 op, kevät 2021

Lukuvuosi 2021-2022
– Laadulliset tutkimusmenetelmät 6 op
– Taloustieteiden matematiikka 6 op
– Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op
– Kansantaloustieteen perusteet 3 op
– Mikroteoria 6 op

Opintojen tarkemmat aikataulut näet sivun lopusta klikkaamalla opintojakson nimeä. Puuttuvat aikataulut tarkennetaan mahdollisimman pian. Opintojaksojen järjestys saattaa muuttua. On mahdollista, että osa opinnoista järjestetään kesällä 2021.

Aika

18.09.2020 – 31.07.2022

Opintojen aloitustilaisuus on:
– 17.9.2020 klo 16.15 – 19.15 Lappeenrannassa
– 18.9.2020 klo 16.30 – 19.30 Lahdessa

Tarkemmat aikataulut kunkin alajakson kohdalla. Aikataulut päivitetään kesän aikana.

Paikka

Lähiopetus Niemenkatu 73, Lahti
Verkko-oppimisympäristö Moodle

Opintopisteet

60 op

Suoritustapa

Suoritustapa:
Luennot, harjoitukset, verkko-opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, tentti

Jaksokohtaiset suoritustavat ja läsnäolovaatimus mainittu kunkin jakson kohdalla.

Opinnot järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston (Lahti) ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston (Lappeenranta) yhteistyönä LUT kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.

Lähiopetusta järjestetään vuorotellen molemmissa kaupungeissa, jolloin vuorotellen toisen kaupungin opintoryhmä seuraa opetusta verkon kautta välitettynä. Verkon kautta välitettävä opetus seurataan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kesäopistolla.

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin. Ilmoittaudu sinua lähimpänä olevaan opistoon, joko Etelä-Karjalan kesäyliopistoon, toimipaikka Lappeenranta tai Päijät-Hämeen kesäyliopistoon, toimipaikka Lahti.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lähetä yhteystietosi ylläolevaan osoitteeseen, niin lähetämme veistin, kun opetusohjelma on valmis.

Lisätietoja hakeutumisesta

Hakuaika kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin on 15.5. – 31.8.2020
Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Lappeenrannan ryhmään otetaan korkeintaan 30 henkilöä ja Lahden ryhmään korkeintaan 30 henkilöä.

Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja. Opiskelupaikoista voi tiedustella myöhemmin syksyllä 2020.

Muu informaatio

TUTKINTO-OPINNOT LUT KAUPPAKORKEAKOULUSSA

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.

Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka täyttävät seuraavat kriteerit ja ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti:

– Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa.

– Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida
– mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
– 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia.

Kesäyliopistot seuraavat koronatilannetta ja opetusjärjestelyihin tehdään tarvittaessa muutoksia koronaohjeistusten mukaan.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

1690 euroa (sisältää 60 opintopistettä)
Laskutetaan 4 erässä (syyskuu 2020, tammikuu 2021, syyskuu 2021, tammikuu 2022)

Yksittäisten jaksojen hinta kunkin alajakson kohdalla (päivitetään myöhemmin)

Ilmoittautumiset

18.09.2020 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautumisaika 15.5. – 31.8.2020.

Sitovat ilmoittautumiset 31.8. mennessä. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko koulutusmaksu.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset