Koulutukset

Kesäyliopiston LUT Kauppakorkeakoulun väyläopinnot 60 op, 2019-2021

Kuvaus

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät LUT kauppakorkeakoulun väyläopinnot alkaen syksyllä 2019. Opintojen laajuus on 60 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2019 – toukokuu 2021 välisenä aikana. Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä enintään 60 opiskelijaa.

LUT kauppakorkeakoulun opiskelupaikan Lappeenrannassa saa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa, mikäli he ovat suorittaneet toukokuun 2021 loppuun mennessä 60 opintopistettä vähintään keskiarvolla 3 (asteikolla 1-5). Jos kesäyliopistojen yhteisessä ryhmässä (Lappeenrannassa ja Lahdessa) hyväksytysti opintoja suorittaneita on yli 30 henkilöä, opintopaikan saa 30 parhaimman keskiarvon suorittanutta opiskelijaa.

Kauppatieteiden opinnot ovat väylä liike-elämän monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset talouteen ja liike-elämään liittyvät käsitteet ja teoriat. Saat kattavat perustiedot liiketalouden eri aloilta, kuten laskentatoimesta, markkinoinnista, hankintatoimesta, yritysjuridiikasta ja kansantaloustieteestä. Opit johtamaan yrityksen toimintoja, prosesseja ja ihmisiä. Myös yhteistyö- ja vuorovaikutustaitosi kehittyvät.

LUT:n kauppatieteiden koulutuksessa ja tutkimuksessa korostuu yrityksen kestävä arvonluonti, eli tekijät, jotka auttavat yrityksiä menestymään kansainvälisessä kilpailussa ja samalla toimimaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Väyläopintoihin sisältyvät opintojaksot:
1. Johdatus kauppatieteiden opiskeluun, 3 op
2. Hankintatoimen perusteet, 6 op
3. Rahoituksen perusteet, 6 op
4. Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet, 6 op
5. Yritysjuridiikan perusteet, 6 op
6. Taloustieteiden matematiikka, 6 op
7. Kansantaloustieteen perusteet, 3 op
8. Mikroteoria, 6 op
9. Laadulliset tutkimusmenetelmät, 6 op
10. Kirjanpidon peruskurssi, 6 op
11. Markkinoinnin perusteet, 6 op

Em. opintojaksot järjestetään yhden kerran aikavälillä 2019-2021.

Kesäyliopisto pidättää oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Aika

19.09.2019 – 31.05.2021

Opintojen aloitustilaisuus on:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston opiskelijat: 19.9.2019 klo 16.30 – 19.30 (Niemenkatu 73, Lahti)

Etelä-Karjalan kesäyliopiston opiskelijat: 18.9.2019 klo 16.15 – 19.15 (Lappeenranta)

Katso kunkin alajakson kohdalta jaksokohtaiset aikataulut. Aikataulut tarkentuvat kesäkuun aikana.
04.07.2019, ilmoittautumiset alkaen 04.07.2019 klo 00:01

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)

Esitiedot

Ei edeltäviä opintoja

Opintopisteet

60 op

Suoritustapa

Suoritustapa:
Luennot, harjoitukset, verkko-opiskelu Moodlessa, itsenäinen työskentely, tentti

Jaksokohtaiset suoritustavat ja läsnäolovaatimus mainittu kunkin jakson kohdalla.

Opinnot järjestetään Päijät-Hämeen kesäyliopiston (Lahti) ja Etelä-Karjalan kesäyliopiston (Lappeenranta) yhteistyönä LUT kauppakorkeakoulun opintovaatimusten mukaisesti.

Lähiopetusta järjestetään vuorotellen molemmissa kaupungeissa, jolloin vuorotellen toisen kaupungin opintoryhmä seuraa opetusta verkon kautta välitettynä. Verkon kautta välitettävä opetus seurataan yhdessä opiskelijaryhmän kanssa kesäopistolla.

Lähiopetus järjestetään pääsääntöisesti arki-iltaisin ja lauantaisin.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

Rehtori Eija Pollari, p. 050 5418 084
eija.pollari@paijathameenkesayliopisto.fi

Suunnittelija Tiina Laurikainen p. 050 3754977
tiina.laurikainen@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumisaika kesäyliopistojen LUT kauppakorkeakoulun väyläopintoihin 60 op on avoinna 4.7. – 28.8.2019.

Opiskelijat opetaan opintoihin ilmoittautumisjärjestyksessä. Lahden ryhmään otetaan enintään 30 henkilöä ja Lappeenrannan ryhmään enintään 30 henkilöä.

Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen on mahdollista, mikäli jaksolla on vapaita opiskelupaikkoja. Opiskelupaikoista voi tiedustella myöhemmin syksyllä 2019.

Muu informaatio

TUTKINTO-OPINNOT LUT KAUPPAKORKEAKOULUSSA (Lappeenranta)

Suoritettuaan väyläopinnot em. kriteereiden mukaisesti ja saatuaan tutkinto-opinto-oikeuden LUT kauppakorkeakoulun kauppatieteiden koulutusohjelmaan, opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja valitsee kandidaattivaiheen suuntautumisvaihtoehdon opintojen alkaessa. Opiskelija voi valita joko laskentatoimen, hankintatoimen, kansainvälisen markkinoinnin, liiketoiminta-analytiikan tai strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehdon. Strategisen rahoituksen suuntautumisvaihtoehtoon väyläopinnot suorittaneista valitaan kuitenkin max. 5 opiskelijaa opintomenestyksen perusteella. Muut suuntautumisvaihtoehdot ovat vapaasti valittavissa.

Kandidaattivaiheen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan kaksivuotista kauppatieteiden maisterin tutkintoa (120 op), jossa syvennetään kandidaattivaiheessa hankittua osaamista. LUT kauppakorkeakoulussa valittavana on kaksi suomenkielistä maisteriohjelmaa (Laskentatoimi ja Tietojohtaminen) sekä viisi englanninkielistä ohjelmaa (Strategic Finance and Analytics, International Marketing, Supply Management, International Business and Entrepreneurship ja Business Analytics).

Avoimen väylässä ovat hakukelpoisia hakijat, jotka ovat suorittaneet väyläopinnot kunkin koulutusohjelman vaatimusten mukaisesti ja täyttävät seuraavat kriteerit:
– Hakijalla ei ole voimassa olevaa perustutkinto-opiskelijan opinto-oikeutta jossakin yliopistossa
– Muiden kuin suomen kielellä koulusivistyksensä saaneiden hakijoiden on toimitettava todistus suomen kielen taidostaan. Poikkeuksena ne hakijat, joiden äidinkieli on suomi. Kielitaidon todistamiseksi hyväksytään yleisen kielitutkinnon taitotaso 4 kaikista osa-alueista tai valtionhallinnon suullisen ja kirjallisen kielitaidon kokeet hyvällä taitotasolla. Hakijan on osoitettava suomen kielen taitonsa hakuajan loppuun mennessä.

Lisäksi avoimen väylän haussa ei huomioida:
– mihinkään toiseen tutkintoon kuuluvia opintoja
– 7 vuotta vanhempia opintosuorituksia

Hinta

1600 euroa (sisältää 60 opintopistettä)
Laskutetaan 4 erässä (syyskuu 2019, tammikuu 2020, syyskuu 2020, tammikuu 2021)

Yksittäisten jaksojen hinta kunkin alajakson kohdalla (päivitetään myöhemmin)

Ilmoittautumiset

06.10.2019 mennessä

Peruutusehdot

Ilmoittautumisaika 4.7. – 28.8.2019. Ilmoittautuminen on sitova. Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai henkilö ei saavu paikalle, peritään koko koulutusmaksu.

Koulutuksen toteutuminen varmistuu ilmoittautumisajan päätyttyä. Kutsukirje koulutukseen lähetetään sähköpostitse noin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty / 0–5.

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: