Koulutukset

Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op

Kuvaus

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot alkaen syksyllä 2021. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2021 – marraskuu 2022 välisenä aikana. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2022 erillishaussa 18 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity kolme jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).

Opinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat sekä kieli- ja viestintätaidot. Saat peruskäsityksen sosiaali- ja terveysalan eri tutkintojen työkentästä ja mahdollisuuksista. Opit tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä johtajuuden ja yrittäjyyden erityispiirteitä sosiaali- ja terveysalalla.

Aika

14.09.2021 – 30.11.2022

Opintojen aloitustilaisuus 14.9. klo 17-19.

Opintojen muut ajankohdat tarkentuvat.

Paikka

Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti
Verkko-oppimisalustat

Kohderyhmä

Haluatko työskennellä tulevaisuudessa fysioterapeuttina, sairaanhoitajana tai sosionomin tehtävissä? Olipa tavoitteesi mikä tahansa näistä kolmesta tutkinnosta nämä polkuopinnot soveltuvat Sinulle. Voit hakea polkuopintoihin myös, jos oma alasi sosiaali- ja terveysalan kentällä ei ole vielä kirkastunut. Voit polkuopintojen myötä löytää oman tulevan ammattisi sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Sote-polkuopinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja niiden myötä voi hakeutua kolmen eri alan opintoihin. Polku-opintokokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelmien opinnoista, jotka hyväksi luetaan osaksi opiskelijan opintosuunnitelmaa LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana.

Opintopisteet

55 op

Sisältö

Polkuopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

– Asiantuntijan viestintätaidot 4 op
– LAB-avain ja ammatillinen kasvu 2 op
– Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op
– English for Work 4 op
– Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
– Eri ikäinen ihminen 5 op
– Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
– Sosiaalinen osallisuus 5 op
– Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
– Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 op
– Lääkehoito 5 op
– Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Suoritustapa

Kontaktiopetusta, verkkotyöskentelyä, itsenäistä opiskelua. Opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia. Tarkemmat jaksokohtaiset suoritustavat tarkentuvat.

Lisätietoja

Riikka Harju, rehtori
riikka.harju@phkesa.fi
p. 050 5418 084

Tiina Laurikainen, suunnittelija
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 30.8.2021 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 31.8. ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään mikäli tiedät jo nyt minkä alan opinnot sinua kiinnostaa ensisijaisesti: fysioterapeutti, sairaanhoitaja vai sosionomi.

Muu informaatio

Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että opiskelu ja ammatissa toimiminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä. Lisätietoa: https://www.ammattikorkeakouluun.fi/hakijalle/hakeminen/#terveysjatoimintakyky

 

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

1650 euroa
– sisältää 55 opintopistettä
– laskutetaan oletusarvoisesti 6 erässä (syksy 2021: 2 erää, kevät 2022: 2 erää, syksy 2022: 2 erää)

Ilmoittautumiset

30.08.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.