Koulutukset

Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op, 2021-2022

Kuvaus

Opinnot toteutuvat. Koulutuksessa on vapaita paikkoja, ilmoittautua voi 14.9. asti.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot alkaen syksyllä 2021. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2021 – marraskuu 2022 välisenä aikana. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2022 erillishaussa 18 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity kolme jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).

Opinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat sekä kieli- ja viestintätaidot. Saat peruskäsityksen sosiaali- ja terveysalan eri tutkintojen työkentästä ja mahdollisuuksista. Opit tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä johtajuuden ja yrittäjyyden erityispiirteitä sosiaali- ja terveysalalla.

Aika

14.09.2021 – 30.11.2022

Opintojen aloitustilaisuus 14.9. klo 17-19.

LAB-avain ja ammatillinen kasvu 2 op 
ohjeistuksen LAB-avain verkkokurssin suorittamiseen saat opintojen aloitustilaisuudessa 14.9. 

Asiantuntijan viestintätaidot 4 op 
Jakson opetus järjestetään etäkoulutuksena, johon linkki moodle-alustalla.
tunti 1. to 23.9. klo 17.30-20.30 KOKO RYHMÄ (3h) Aloitus
tunti 2. la 25.9. klo 9.30–12.00 / 12.30-15 JAKORYHMÄT (2,5 h /ryhmä)
tunti 3. to 30.9. klo 17-20 KOKO RYHMÄ (3 h)
tunti 4. la 2.10. klo 9.30-14.30 KOKO RYHMÄ (5h)
tunti 5. pe 8.10. klo 17-20 KOKO RYHMÄ (3h)
tunti 6. la 9.10. klo 9.30–12.00 / 12.30-15 JAKORYHMÄT (2,5 h /ryhmä)
tunti 7. pe 15.10. klo 17-20.30 KOKO RYHMÄ (3,5h)
Opettaja: Anna Rinnemaa

 

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op 

Aikataulu:

20.10 klo 17-20 (Marita)
23.10 klo 9-12 (Marita)
27.10 klo 17-20 (Sanna)
3.11 klo 17-20 (Sanna)
9.11 klo 17-20 (Marita)
13.11 klo 9-12 (Marita)

Opettajat:
Marita Pirkka ja Sanna Nurmiainen

Suoritustapa:
Kontaktiopetus 18 tuntia  + ryhmässä toteutettavat oppimistehtävät.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa
– selittää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän organisoinnin ja kuvata
asiakkaan asemaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä
– kuvata oman alansa arvot ja eettiset periaatteet sekä keskeiset
toimintaa ohjaavat säädökset
– kuvata näyttöön perustuvan tiedon ja toiminnan periaatteita
– määritellä hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tekijöitä yksilö- ja
yhteisötasolla

Sisältö:
* Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
* Asiakkuus sosiaali- ja terveysalalla
* Asiakkaan ja potilaan ihmisoikeuksien ja perusoikeuksien toteutuminen
* Arvot ja eettiset periaatteet
* Säädökset
* Tietoon ja näyttöön perustuva toiminta
* Tiedonhaku
* Tietokannat
* Tieteellinen kirjoittaminen
* Hyvinvointi
* Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys
* Toimintakykyisyys ja sen mittaaminen

Arviointikriteerit:
Hylätty (0)
Opiskelija jättää tehtävät tekemättä tai ei täydennä niitä pyynnöstä.
Arviointikriteerit – taso 3
Opiskelija vastaa tehtäviin annettujen ohjeiden mukaisesti.

Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
pe-la 19.-20.11.
pe-la 3.-4.12.
pe klo 16.30-19.45, 4 oppituntia
la klo 9.30-15.15, 6 oppituntia

Tentti ma 13.12.
Uusintatentit 2022

Opettaja: PsT Hanna Vuorimaa

 

English for work 4 op

Maanantaisin ja torstaisin

10.1., 13.1.2022
17.1., 20.1.
24.1., 27.1.
31.1., 3.2.
7.2., 10.2.
14.2, 17.2.
21.2, 24.2.
klo 17-19.30 (yhteensä 42 oppituntia)

Opettaja
Derek Mitchell

Learning outcomes of the course:
Students can communicate clearly and effectively in different generic
and field-specific workplace situations both orally and in writing; find,
evaluate and use information effectively and function collaboratively in
international working environments.

Contents
– main terminology and concepts of their own field
– written and oral communication situations required in professional
studies and in the work life
–  different sources and tools to help improve their English skills
– workshops and group discussions
–  presentations

Implementation and methods of teaching:
Lectures, group and pair work, individual assignments
Compiled by the lecturer and provided on the Moodle platform

Additional information for students: previous knowledge etc.:
The course is taught at a B2 level according to the Common European
Framework.

 

Lääkehoito 5 op

 

25.2. Info klo 17-18 Zoom

7.3. farmakologia 1 klo 16:30-19:30 Zoom

11.3. farmakologia 2 klo 16:30-19:30 Zoom

12.3. Lääkehoidon teoria 1 klo 9-13 Zoom + Farmakologia 3 klo 14-16 Zoom

14.3. farmakologia 4 klo 16:30-19:30 Zoom

15.3. farmakologia 5 klo 16:30-19:30 Zoom

17.3. Lääkehoidon teoria 2 klo 16:30-20:30 Zoom

19.3. Taitopaja klo 9-16 (ryhmä 1) Lähiopetus Lahti

21.3. farmakologia 6 klo 16:30-19:30 Zoom

22.3. farmakologia 7 klo 16:30-19:30 Zoom

26.3. Taitopaja klo 9-16 (ryhmä 2) Lähiopetus Lahti

2.4. Simulaatiot ryhmä 2 klo 9-12, ryhmä 1 klo 13-16 Lähiopetus Lahti

 

Läsnäolovaatimukset ja poissaolot: Taitopajoihin ja simulaatioihin osallistuminen on pakollista. Lääkehoidon teoriaopetukset tallennetaan, mutta on erittäin suotavaa osallistua liveluennoille.
Lääkehoidon teorioista saa korvaavan tehtävän, jos on estynyt osallistumaan luennoille.

 

Kirjallisuus: Lääkehoidon käsikirja, 2020. (Saano, Taam-Ukkonen). Kirja löytyy LABn Primosta verkkoversiona.

 

Suoritustapa
– Luento-opetus/verkko-opetus
– Simulaatiot ja harjoitukset (taitopajat) lähiopetuksena

– 2 välitenttiä Lääkehoidosta Moodlessa
– Farmakologian lopputentti Moodlessa

 

Opettajat
Fanny Kilpinen (Lääkehoito, simulaatiot ja harjoitukset)
Lellu Leinonen (Farmakologia)

 

Sisältö

Turvallinen lääkehoito:

– Lääkehoidon juridiset perusteet

– Lääkehoidon prosessi

– Lääkkeen antotavat ja lääkemuodot

Lääkkeen käyttökuntoon saattaminen:

-Laskimoon annettava lääke- ja nestehoito

Farmakologia:

– Farmakodynamiikka ja farmakokinetiikka

– Sydän- ja verisuonisairauksien lääkehoito

– Hengityselimistön sairauksien lääkehoito

– Ruoansulatuskanavan sairauksien lääkehoito

– Mielenterveyshäiriöiden ja unettomuuden lääkehoito

– Neurologisten sairauksien lääkehoito

– Aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet (kilpirauhashormonien lääkkeet, glukokortikoidit)

– Diabeteslääkkeet

– Kipulääkkeet

– Mikrobilääkkeet

 

Harjoitustunnit

Harjoitustunnit 1: i.v. ja nestehoito (4h)

Harjoitustunnit 2: injektiot ja lääkkeiden jakaminen (4h)

Simulaatio (3h)

 

Opiskelijan ajankäyttö

Opintojakso on 5 op eli 135 h:

– lähiopetuksesta verkossa ja kampuksella

– itsenäisestä opiskelusta

 

Arviointi

Lääkehoitoon liittyvät tiimeissä liittyvät tehtävät ja harjoitukset:

-arviointi hyväksytty/hylätty

 

Lääkehoitoon liittyvät välitentit (kaksi Moodlen tenttiä 10 min/tentti)

– arviointi 1-5 (painoarvo 2/5)

 

Farmakologian lopputentti

– arviointi 1-5 (painoarvo 3/5)

 

 

Eri ikäinen ihminen 5 op

 

Reaaliaikainen kontaktiopetus Zoomissa:

7.4. 17-19

8.4. 17-20

9.4. 10-16

19.4. 17-19

22.4. 17-20

23.4. 10-16

28.4. 17-20

29.4. 17-20

 

Läsnäolovelvollisuus 70% kontaktiopetuksessa.

 

Reaaliaikaisen kontaktiopetuksen lisäksi jaksoon sisältyy työelämäkohtaamisiin liittyvä tehtävä, jossa opiskelijan tulee tehdä asiantuntijahaastatteluja sekä osallistua erilaisten vuorovaikutustilanteiden seuraamiseen.

Kaikki voi suorittaa halutessaan etänä, yksin, pareittain tai 3 hengen ryhmissä. Opiskelijat etsivät itse sopivat kohteet. Opettajat ohjeistavat tähän tarkemmin kurssin alussa.

Lisäksi kirjallisia tehtäviä: mm. oppimispäiväkirja ja raportti työelämäkohteista.

 

Suoritustapa Kontaktiopetus ja oppimistehtävät (3 op) ja työelämäosuus (2 op).

 

Sisältö Ihmisen elämänkaari. Kehityspsykologia Toimintakyky ja ICF sen kuvaajana. Ympäristön esteettömyys ja saavutettavuus, kodin toimivuus sekä apuvälineet toimintakyvyn tukijoina. Kohtaaminen ja vuorovaikutus ohjaustilanteessa.

 

Kirjallisuus

Lyytinen H., Lyytinen P., Pulkkinen L., Ruoppila I. 2014. Ihmisen psykologinen kehitys. PS-KUSTANNUS. 

Talvio, M., Klemola, U. 2017. Toimiva vuorovaikutus. PS-kustannus.

Mönkkönen, K. 2007. Vuorovaikutus: dialoginen asiakastyö. Edita. 

Mönkkönen, K. 2018. Vuorovaikutus asiakastyössä: asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla. Muu opintojaksolla osoitettu materiaali.

 

Opettajat Essi Sinkkonen ja Varpu Perämäki.

 

Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op

 

Ma 2.5 Aloitusinfo (tallenne moodlessa)

Ke 4.5 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

To 5.5 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

Ke 11.5 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

To 12.5 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

Ma 16.5 klo 17-18 anatomia ja fysiologia 1 tentti (kotitentti moodlessa)

Ke 18.5 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

Ke 25.5 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

Pe 3.6 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

Ma 6.6 klo 17-18 anatomia ja fysiologia 2 tentti (kotitentti moodlessa)

 

Lähiopetus Lahti (saapumisohjeet ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa)

Pe 20.5 klo 16.30-20 Ensiapu

La 21.5 klo 10-14 Potilaan tutkimisen perusteet

 

Sisältö

Opiskelija osaa tunnistaa ja selittää ihmiskehon elinjärjestelmien rakenteen, toiminnan ja säätelyn perusteet

1 Osio:

Solut, kudokset, iho ja veri

Hengityselimistö

Verenkiertoelimistö

Virtsaneritysjärjestelmä

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

2 Osio:

Ruoansulatusjärjestelmä

Aineenvaihdunta- ja puolustusjärjestelmät

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenteelliset perusteet

Ääreis- ja keskushermoston rakenne ja toiminta

Aistitoiminnot

Poikkeava/normaali fysiologinen toiminta

 

Opiskelija osaa toteuttaa potilaan tutkimisen perustaitoja:
ABCDE, ensiarvio, tarkennettu tilanarvio NEWS, lapsi/aikuinen

Opiskelija osaa toteuttaa peruselvytystä:
Peruselvytys, lapsen ja vauvan PPE Potilaan kohtaaminen, tajuttoman ensiapu

Siirrot, hypotermia, haavojen sitominen

Vierasesine hengitysteissä

Vammojen ensiapu

Auttamistoiminta onnettomuudessa ja sairauskohtauksissa

 

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus

Leppäluoto ym. Anatomia ja fysiologia, rakenteesta toimintaan, WSOY 2007 tai uudempi Niested ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, WSOY 2009 tai uudempi Rautava-Nurmi ym. Hoitotyön taidot ja toiminnot, Sanoma Pro, 2019. Ensiavun osuuden materiaali verkko-oppimisympäristössä

 

Toteutustapa ja opetusmenetelmät

Verkkoluennot, itsenäinen opiskelu, tehtävät moodle-oppimisympäristössä, verkkotentit ja harjoitustunnit.

Pakollinen läsnäolo on harjoitustunneilla, verkkoluennoilla ei ole läsnäolopakkoa.

 

Opettaja
Mira Korvenoja Terveysalan lehtori, TtM, eh

 

 

Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla,  5 op

 

Kurssin kuuluu 2 etäluentoa, jotka ovat ke 8.6 ja 15.6 klo 17-20. Luennot tallennetaan ja ne voi katsoa Moodlesta  jälkikäteen. Lisäksi kurssille kuuluu tehtäviä, jotka voi tehdä kesän aikana. Tehtävien palautus elokuun 2022 loppuun mennessä.

 

Opettaja: Sanna Nurmiainen

 

Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5op

Ajankohta elo-syyskuu 2022 

ti 16.8. klo 17.00 – 20.00 (Zoom)
la 20.8. klo 10.00 – 15.00 (Lähiopetus)
ti 23.8. klo 17.00 – 20.00 (Zoom)
la 27.8. klo 10.00 – 14.00 (Zoom)
ti 6.9. klo 17.00 – 20.00 (Zoom)
la 10.9. klo 10.00 – 15.00 (Lähiopetus)
ti 13.9. klo 17.00 – 20.00 (Zoom) 
la 17.9. klo 10.00 – 14.00 (Zoom)

Opettaja: Jani Lappalainen

 

Sosiaalinen osallisuus 5 op

Kontaktiopetus Zoomissa

ke 21.9 klo 17-19 

la 24.9 klo 9-12 

ke 28.9 klo 17-20 

la 1.10 klo 9-12 

ke 5.10 klo 17-20 

ke 12.10 klo 17-20 

to 13.10 klo 17-20 

Opettajat: Sanna Nurmiainen ja Anne Backman

 

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5 op

to 3.11.2022 klo 17 -19.30

to 10.11.2022 klo 16.30-19.45
la 12.11.2022 klo 9-12.15
to 17.11.2022 klo 17-19.30
pe 18.11.2022 klo 16.30-19.45
la 19.11.2022 klo 9-12.15
to 24.11.2022 klo 16.30-18.45

Kontaktiopetus Zoomin välityksellä

Opettaja: Minna-Maria Behm

Paikka

Verkkopainotteinen opetus verkko-oppimisalustoja hyödyntäen.

Lähiopetus:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto, Niemenkatu 73, Lahti

Kohderyhmä

Haluatko työskennellä tulevaisuudessa fysioterapeuttina, sairaanhoitajana tai sosionomin tehtävissä? Olipa tavoitteesi mikä tahansa näistä kolmesta tutkinnosta nämä polkuopinnot soveltuvat Sinulle. Voit hakea polkuopintoihin myös, jos oma alasi sosiaali- ja terveysalan kentällä ei ole vielä kirkastunut. Voit polkuopintojen myötä löytää oman tulevan ammattisi sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Sote-polkuopinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja niiden myötä voi hakeutua kolmen eri alan opintoihin. Polku-opintokokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelmien opinnoista, jotka hyväksi luetaan osaksi opiskelijan opintosuunnitelmaa LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana.

Opintopisteet

55 op

Sisältö

Polkuopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

– Asiantuntijan viestintätaidot 4 op
– LAB-avain ja ammatillinen kasvu 2 op
– Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op
– English for Work 4 op
– Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
– Eri ikäinen ihminen 5 op
– Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op
– Sosiaalinen osallisuus 5 op
– Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op
– Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia 5 op
– Lääkehoito 5 op
– Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Suoritustapa

Kontaktiopetusta, verkkotyöskentelyä, itsenäistä opiskelua. Opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.

Opinnot järjestetään verkkopainotteisesti. Tarkemmat jaksokohtaiset suoritustavat tarkentuvat.

Lisätietoja

Riikka Harju, rehtori
riikka.harju@phkesa.fi
p. 050 5418 084

Tiina Laurikainen, suunnittelija
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 30.8.2021 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 31.8. ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään mikäli tiedät jo nyt minkä alan opinnot sinua kiinnostaa ensisijaisesti: fysioterapeutti, sairaanhoitaja vai sosionomi.

Muu informaatio

Suoritetuilla opinnoila voi hakea tutkinto-opiskelijaksi LAB-ammattikorkeakoulun erillishaussa, joka on avoinna kaksi kertaa vuodessa. Marraskuun 2022 hakuun on kiintiöity kesäyliopiston polkuopinnot suorittaneille 18 opiskelupaikkaa.

Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että opiskelu ja ammatissa toimiminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Hinta

1650 euroa
– sisältää 55 opintopistettä
– laskutetaan oletusarvoisesti 6 erässä (syksy 2021: 2 erää, kevät 2022: 2 erää, syksy 2022: 2 erää)

Ilmoittautumiset

14.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon