Koulutukset

Kesäyliopiston LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot 55 op, 2022-2023

Kuvaus

Haluatko työskennellä tulevaisuudessa fysioterapeuttina, sairaanhoitajana tai sosionomin tehtävissä? Olipa tavoitteesi mikä tahansa näistä kolmesta tutkinnosta nämä polkuopinnot soveltuvat Sinulle. Voit hakea polkuopintoihin myös, jos oma alasi sosiaali- ja terveysalan kentällä ei ole vielä kirkastunut. Voit polkuopintojen myötä löytää oman tulevan ammattisi sosiaali- ja terveysalalla. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Päijät-Hämeen kesäyliopisto ja Etelä-Karjalan kesäyliopisto järjestävät LAB-ammattikorkeakoulun Sote-polkuopinnot alkaen syksyllä 2022. Opintojen laajuus on 55 opintopistettä ja ne suoritetaan syyskuu 2022 – marraskuu 2023 välisenä aikana. Opetus toteutetaan osin verkon välityksellä ja osittain lähiopetuksena pääsääntöisesti arki-iltaisin ja viikonloppuisin. Polkuopinnot suorittaneilla on mahdollisuus hakea opintojen jälkeen LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi fysioterapian, sairaanhoidon tai sosiaalialan tutkinto-ohjelmaan Lahteen tai Lappeenrantaan.

Kesäyliopistojen yhteistyössä järjestämiin opintoihin otetaan yhteensä korkeintaan 40 opiskelijaa. LAB-ammattikorkeakoulun opiskelupaikan saa marraskuun 2023 erillishaussa 30 kesäyliopistoryhmässä opiskellutta opiskelijaa. Valinta tehdään opintomenestyksen perusteella. Opiskelupaikkoja on kiintiöity viisi jokaiseen tutkintoon (Fysioterapia, Sairaanhoitaja ja Sosionomi) molemmilla paikkakunnilla (Lappeenrannassa ja Lahdessa).

Opinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan monipuolisiin tehtäviin. Opinnoissa omaksut keskeiset sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat sekä kieli- ja viestintätaidot. Saat peruskäsityksen sosiaali- ja terveysalan eri tutkintojen työkentästä ja mahdollisuuksista. Opit tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiä sekä johtajuuden ja yrittäjyyden erityispiirteitä sosiaali- ja terveysalalla.

Aika

01.09.2022 – 30.11.2023

Kaikille avoin ja maksuton infotilaisuus järjestetään 4.5.2022 klo 17-18 verkossa. Tilaisuudessa kerrotaan Sote-polkuopintojen sisällöstä ja opiskelusta sekä siitä mihin tutkintoon voit hakea opintojen suorittamisen jälkeen. Ilmoittautumiset: avoin@phkesa.fi

Polkuopinnot alkavat 1.9.2022 klo 17-19 aloitustilaisuudella.

Tuutorointipäivät to 22.9. ja ke 5.10.2022 klo 17-19.30 Zoomissa. Aiheina tieteellinen kirjoittaminen, lähdeviittaukset, tenttiin luku ja tenttivastauksen kirjoittaminen. Osallistuminen vapaaehtoista.

Katso jaksokohtaiset aikataulut kohdasta ”sisältö”.

Paikka

Verkkopainotteinen opetus verkko-oppimisalustoja hyödyntäen. Lähiopetus Lahdessa osoitteessa Niemenkatu 73 tai Mukkulankatu 19.

Kohderyhmä

Sosinomin, fysioterapeutin tai sairaanhoitajan tutkintoa tavoittelevat henkilöt. Opinnot soveltuvat kaikille aikaisemmasta koulutustaustasta riippumatta ja niitä on mahdollista suorittaa myös työn ohessa, sillä opetus on pääasiallisesti iltaisin ja viikonloppuisin.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista. Opinnot ovat suomen kielisiä korkeakouluopintoja. Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään B1 / YKI3 tason suomen kielen taitoa.

Tavoite

Sote-polkuopinnot ovat väylä sosiaali- ja terveysalan opintoihin ja niiden myötä voi hakeutua kolmen eri alan opintoihin. Polku-opintokokonaisuus muodostuu sosiaali- ja terveysalan yhteisistä opinnoista sekä tutkinto-ohjelmien opinnoista, jotka hyväksi luetaan osaksi opiskelijan opintosuunnitelmaa LAB-ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijana.

Opintopisteet

55 op

Sisältö

Polkuopintoihin sisältyvät opintojaksot ovat:

Syksy 2022:

 

LAB-avain ja ammatillinen kasvu 2 op
Verkkokurssi 1.9.2022 alkaen

 

Asiantuntijan viestintätaidot 4 op
Opettaja: Eveliina Korpela
Aikataulu:

ma 5.9. klo 16.30-20.00 (4,5t)

ti 6.9. klo 17.30-19.00 (2t)

ma 19.9. klo 16.30-20.00 (4,5t)

ti 20.9. klo 16.30-20.00 (4,5t)

ma 26.9. klo 17.30-19.00 (2t)

ti 27.9. klo 16.30-20.00 (4,5t)

ke 28.9. klo 17.30-19.00 (2 t)

ma 3.10. klo 16.30-20.00 (4,5t)

Opetustunnit 28,5 Zoomin välityksellä.

Tehtävät: viestijäkuva-analyysi (yksilötehtävä), verkkosivuston analyysi (yksilötehtävä), artikkelin referaatti (yksilötehtävä), suullinen esitys (ryhmätehtävä), palaute toisen opiskelijan tekstistä (yksilötehtävä) 

 

Ihmisen kasvu ja kehitys 5 op
Opettaja: Hanna Vuorimaa
Opetus Zoomissa:
pe-la 7.-8.10.2022,
pe klo 16.30-19.45, la klo 9.30-15.15
pe-la 21.-22.10.2022
pe klo 16.30-19.45, la klo 9.30-15.15
Moodletentit 3 tenttikertaa, aika tarkentuu.

Sosiaali- ja terveysalan ammatilliset lähtökohdat 5 op
Opettajat: Marita Pirkka ja Sanna Nurmiainen
Opetus Zoomissa:
ke 2.11. klo 17-20
ke 9.11. klo 17-20
ke 16.11. klo 17-20 l
a 19.11 klo 9-12
ke 23.11 klo 17-20
ke 30.11 klo 17-20 l
a 3.12 klo 9-12

Tehtävien palautus:
Tehtävä 1: 30.11 mennessä
Tehtävä 2: 18.12 mennessä

Kevät 2023:


Anatomian ja fysiologian perusteet 5 op

Zoomluennot on vapaaehtoisia, lähiopetus pakollista.

ma 9.1 Aloitusinfo (tallenne moodlessa)
ke 11.1 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)
ma 16.1 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)
ke 18.1 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)
ke 25.1 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)
1. tentti 27.-31.1  anatomia ja fysiologia 1 tentti avoinna moodlessa, kesto 1h

ke 1.2 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)
ke 8.2 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)
ke 15.2 klo 16.30-18.00 anatomia ja fysiologia (zoom)

2. tentti 17.-22.2.

anatomia ja fysiologia 2 tentti avoinna moodlessa, kesto 1h

Lähiopetus, Mukkulankatu 19, Lahti:
pe 17.2 klo 16.30-20 Ensiapu/potilaan tutkimisen perusteet (pakollinen)
la 18.2 klo 10-14 Ensiapu/potilaan tutkimisen perusteet (pakollinen)


English for Work 4 op

Kontaktiopetus Zoomissa maanantaisin ja keskiviikkoisin aikavälillä:

6.3.-22.3.2023 klo 17-19.45

yht. 20 oppituntia

Lääkehoito 5 op

Zoom-luennot + harjoitukset lähiopetuksena, lähiopetukseen on osallistuttava.

 

Ti 14.3. Farmakologian info 1 h, 16.30-17.30 Zoom

To 30.3 Lääkehoidon info 2h klo 16:30-18:30 Zoom

Ma 3.4. Farmakologia 1 2h Zoom

Ke 5.4. Farmakologia 2 2h Zoom

La 8.4 Lääkehoito 1 klo 9-13 Zoom

Ti 11.4. Farmakologia 3 2h Zoom

Ke 12.4. Farmakologia 4 2h Zoom

Ma 17.4. Farmakologia 5 2h Zoom

Ke 19.4. Farmakologia 6 2h Zoom

To 20.4 Lääkehoito 2 klo 16:30-20:30 Zoom

La 22.4 Lääkehoidon harjoitustunti 1 klo 9-16 (ryhmä 1), lähiopetus: paikka Mukkulankatu 19, Lahti.

Ma 24.4. Farmakologia 7 2h Zoom

Ti 26.4. Farmakologia 8 2h Zoom

La 29.4. Lääkehoidon harjoitustunti 2 klo 9-16 (Ryhmä 2) , lähiopetus: paikka Mukkulankatu 19, Lahti.

Ti 2.5. Farmakologia 9 2h Zoom

To 4.5. Farmakologia 10 2h Zoom

La 6.5 Simulaatio (ryhmä 2 klo 9-12 & ryhmä 1 klo 13-16) , lähiopetus: paikka Mukkulankatu 19, Lahti.

 

HUOM! Opiskelijat jaetaan 2 lähiopetusryhmään kurssin alussa.

 

Läsnäolovaatimukset ja poissaolot: harjoituksiin ja simulaatioihin osallistuminen on pakollista. Lääkehoidon teoriaopetukset tallennetaan, mutta on erittäin suotavaa osallistua liveluennoille.

Lääkehoidon teorioista saa korvaavan tehtävän, jos on estynyt osallistumaan luennoille.

 

Kirjallisuus: Lääkehoidon käsikirja, 2020. (Saano, Taam-Ukkonen). Kirja löytyy LABn Primosta verkkoversiona.

 

Opettajat:
Fanny Kilpinen (Lääkehoito, simulaatiot ja harjoitukset)

Lellu Leinonen (Farmakologia)


Eri ikäinen ihminen 5 op

Aikataulu tarkentuu

Kesä 2023:
– Johtamis- ja yrittäjyysosaaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Syksy 2023:
– Sosiaalinen osallisuus 5 op
– Tuki- ja liikuntaelimistön rakenne, toiminta ja palpaatio 5op
– Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiot sosiaali- ja terveysalalla 5 op

Jaksojen järjestys saattaa muuttua.

Lisäksi järjestetään opiskelutaitoiltoja, joissa harjoitellaan mm. esseen kirjoittamista, tenttiin lukua ja opiskelutaitoja.

Suoritustapa

Kontaktiopetusta, verkkotyöskentelyä, itsenäistä opiskelua. Opiskelun tueksi järjestetään tuutorointia.

Opinnot järjestetään verkkopainotteisesti.

Lisätietoja

Riikka Harju, rehtori
riikka.harju@phkesa.fi
p. 050 5418 084

Tiina Laurikainen, suunnittelija
avoin@phkesa.fi
p. 050 3754 977

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 18.8.2022 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 19.8. ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kirjoita ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään mikäli tiedät jo nyt minkä alan opinnot sinua kiinnostaa ensisijaisesti: fysioterapeutti, sairaanhoitaja vai sosionomi.

Muu informaatio

Suoritetuilla opinnoila voi hakea tutkinto-opiskelijaksi LAB-ammattikorkeakoulun erillishaussa, joka on avoinna kaksi kertaa vuodessa. Marraskuun 2023 hakuun on kiintiöity kesäyliopiston polkuopinnot suorittaneille 30 opiskelupaikkaa.

Jos harkitset ilmoittautumista sosiaali- ja terveysalan polkuopintoihin, huomioithan, että opiskelu ja ammatissa toimiminen sosiaali- ja terveysalalla edellyttävät riittävää fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Hinta

1650 euroa
– sisältää 55 opintopistettä
– laskutetaan oletusarvoisesti 6 erässä (syksy 2022: 2 erää, kevät 2023: 2 erää, syksy 2023: 2 erää)

Ilmoittautumiset

28.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % koulutuksen hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan. Osallistumisen peruminen tulee tehdä Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon