Koulutukset

Kemian verkkokurssi abiturienteille (30 ot)

Kuvaus

ILMOITTAUDU TÄSTÄ KEMIAN VERKKOKURSSILLE

Aika

15.08. – 09.09.2021

Paikka

Jyväskylän kesäyliopiston järjestämä verkkokoulutus

Sisältö

Kemian abiturienteille suunnatulla verkkokurssilla kerrataan opettajan laatiman materiaalin avulla lukion kemianoppimäärän keskeiset asiat ohjatusti. Tavoitteena on saada selkeä käsitys kemian eri osa-alueista ja rutiinia erilaisten kemiallisten tehtävien ratkaisemiseen ylioppilaskoetta varten. Kurssi sopii myös kemian lukio-opetuksen sisältöjä kertaavaksi kurssiksi esimerkiksi jatko-opintoihin pyrkiville, jotka opinnoissaan tulevat tarvitsemaan kemian osaamista.

Kouluttajat

Hanna Immonen

Suoritustapa

Kurssin etenemistä ohjataan siten, että tietyille tehtäville on ennalta määrätyt palautuspäivät. Kurssilla voi osittain edetä myös omaan tahtiin syventyen itselle haastaviin osa-alueisiin. Kurssi toteutetaan Google Driven avulla. Lisäksi Hangoutsissa pidetään verkkotapaamisia, joissa saa apua ja ohjausta haasteellisimpiin tehtäviin. Yhteisten tapaamisten ajankohdat sovitaan kurssilaisten kanssa kurssin alkaessa.

Kurssin laajuus on 30 tuntia jonka lisäksi harjoitusten ja tehtävien tekemiseen on hyvä varata vähintään 20 tuntia. Ajantarve riippuu opiskelijan osaamistasosta.

Suoritus:
Aktiivinen osallistuminen ja kurssitehtävien tekeminen. Arviointi: hyv/hyl.

Lisätietoja

Jyväskylän kesäyliopisto kesayo@jyu.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 1.8.2021 mennessä sivun yläreunassa olevan linkin kautta. Ilmoittautuminen tehdään suoraan Jyväskylän kesäyliopistoon.

Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 2.8.2021 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Osallistuaksesi kurssille tarvitset:

Tietokone, internetyhteys ja tekstinkäsittelyohjelma. Opetusta ja henkilökohtaisia ohjaustuokiota varten tarvitset web-kameran, mutta kurssin voi suorittaa myös viestien välityksellä.

Hinta

110 €

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.