Koulutukset

Kemian verkkokurssi abiturienteille (30 ot)

Aika

21.02. – 21.03.2022

Paikka

Jyväskylän kesäyliopiston järjestämä verkkokoulutus

Kohderyhmä

Kemian abiturienteille suunnatulla verkkokurssilla kertaat opettajan laatiman materiaalin avulla lukion kemianoppimäärän keskeiset asiat ohjatusti. Saat selkeän käsityksen kemian eri osa-alueista ja rutiinia erilaisten kemiallisten tehtävien ratkaisemiseen ylioppilaskoetta varten. Kurssi sopii myös kemian lukio-opetuksen sisältöjä kertaavaksi kurssiksi esimerkiksi jatko-opintoihin pyrkiville, jotka opinnoissaan tulevat tarvitsemaan kemian osaamista.

Sisältö

Kurssin laajuus on 30 opetustuntia, joihin sisältyy itsenäinen työskentely, tehtävien palauttaminen ennalta ilmoitetussa määräajassa ja muutamia verkkotapaamisia. Lisäksi on hyvä varata aikaa asioiden kertaamiseen ja harjoitustehtävien tekemiseen noin 20 tuntia riippuen opiskelijan omasta lähtötasosta.

Kouluttajat

Hanna Immonen

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan Google Driven avulla. Lisäksi Hangoutsissa pidetään verkkotapaamisia, joissa saa apua ja ohjausta haasteellisimpiin tehtäviin. Yhteisten tapaamisten ajankohdat sovitaan kurssilaisten kanssa kurssin alkaessa.

Suoritus: Aktiivinen osallistuminen ja kurssitehtävien tekeminen. Arviointi: hyv/hyl.

Lisätietoja

Kurssin sisältö ja toteutus: Jyväskylän kesäyliopisto kesayo@jyu.fi

Muu info: Päijät-Hämeen kesäyliopisto, toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 6.2.2022 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 7.2.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Muu informaatio

Osallistuaksesi kurssille tarvitset:

Tietokone, internetyhteys ja tekstinkäsittelyohjelma. Opetusta ja henkilökohtaisia ohjaustuokiota varten tarvitset web-kameran, mutta kurssin voi suorittaa myös viestien välityksellä. Kurssimaksu sisältää materiaalin.

Hinta

110 €

Ilmoittautumiset

06.02.2022 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.