Koulutukset

Kehotietoisuudesta apua kohtaamiseen ja hyvinvointiin

Kuvaus

Kulttuurissamme käsitteellinen jatkuva ajattelu on tavanomaista. Silti jotakin jää vajaaksi, jos inhimillisestä kohtaamisesta puuttuu aistittavissa oleva kehollinen läsnäolo. Kehotietoisen aistimisen kautta saat myös informaatiota, jotta voit tukea myös itseäsi, hyvinvointiasi ja jaksamistasi. Syvässä kehotietoisessa tilassa koemme olevamme yhteydessä omaan ytimeemme, aitoihin tunteisiin ja elämän ihmeeseen.

Jokaisella meillä on kehotietoisuutta. Kuitenkin taito säädellä hermostollista ja fysiologista tilaa on automaattinen ja suppea, jos taitoa ei erikseen opettele eikä harjoita. Myös traumahistoria ja stressi kaventavat kykyä syvempään kehotietoisuuteen.

Ihmissuhdetyön ammattilaiset kohtaavat monenlaisia tunnetiloja ja tarpeita. Asiakkaasi / potilaasi / oppilaasi kokemaan ilmapiirin turvallisuuteen vaikuttaa useimmiten enemmän kehollinen tilasi kuin taitavimmatkaan sanat tai ammatilliset metodit.

Aika

06.10.2023

klo 9.00-16.00 (8 oppituntia)

Paikka

Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, Lahti
Aalto-auditorio

Kohderyhmä

Voit tulla mukaan sekä ammatillisesta kiinnostuksestasi käsin tai etsiessäsi lisätyökaluja omaan hyvinvointiisi. Päivä tarjoaa välineitä ihmissuhdealoilla toimiville kuten psykoterapeuteille, fysioterapeuteille, työnohjaajille, mielenterveyden parissa työskenteleville, opettajille jne.

Tavoite

Mitä voit odottaa saavasi päivästä?
• Uusinta ymmärrystä kehotietoisuudesta ja sen eri tiloista.
• Opit tunnistamaan omaa kehotietoista ja hermostollista tilaasi paremmin.
• Ymmärrät uudistavan kehotietoisen tilan merkityksen ja keinoja, miten sen voi tavoittaa.
• Opit tunnistamaan toisten ihmisten kehotietoista tilaa.
• Saat yksinkertaisia harjoitteita, joita voit soveltaa.

Sisältö

Koulutuspäivässä tutkimme kehotietoisuutta, sen erilaisia tiloja ja neurobiologiaa. Teemme myös käytännön harjoituksia, jotka havainnollistavat ja tarjoavat omakohtaisia kokemuksia.

Sovellamme mm. Psykomotorisen Pesso-Boyden -terapian sekä Essential Motion -harjoitteita.

Kirjallisuutta aiheesta:
Fogel, A. 2021. Restorative Embodiment and Resilience: A Guide to Disrupt Habits, Create Inner Peace, Deepen Relationships, and Feel Greater Presence. North Atlantic Books, Berkeley, CA.

Kouluttajat

Kehotunnetaitovalmentaja, työnohjaaja (STOry), MMT Riitta Saarikko

Riitta Saarikko on perehtynyt kehotietoisiin menetelmiin 1990-luvulta alkaen. Hän on mm. Rosen-terapeutti, PBSP-terapeutti, Essential Motion -ohjaaja sekä Pilates-ohjaaja. Hän on järjestänyt kehotietoisuuteen liittyviä ammatillisia täydennyskoulutuksia sekä suomalaisten että ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa vuodesta 2004 alkaen.

Lisätietoja

Anne Prusila, puh. 050 5361 013
tai toimisto@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 21.9.2023 mennessä sähköisellä ilmoittautumislomakkeella. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 22.9.2023 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Kutsu koulutukseen lähetetään ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautumisajan jälkeen voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopiston toimistosta.

Hinta

175 €

Ilmoittautumiset

04.10.2023 mennessä

Peruutusehdot

Peruutusmaksu 50 % hinnasta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana. Jos peruutus tapahtuu koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.