Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kaupunkiekologia (LAB-opiskelijat maksuton)

Kuvaus

Kaupunkiekologian teemamoduuli johdattaa sinut kaupunkiekologian maailmaan, jossa tutkitaan kaupunkiympäristön ja luonnon vuorovaikutusta sekä perehdytään kaupunkiekologian käsitteeseen ja taustateorioihin sekä niiden merkitykseen kestävän kaupunkiympäristön edistämisessä.

Kurssi on osa LAB-ammattikorkeakoulun avoimen ammattikorkeakoulun opetusta.

Aika

01.02. – 29.03.2024

Paikka

Verkko-opetus.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää kaupunkiekologian käsitteen merkityksen ja taustateoriat sekä tiedostaa kaupunkiekologian mahdollisuudet kestävän kaupunkiympäristön edistämisessä. Kurssi antaa oppeja siihen, miten luontoa ja kasvillisuutta voidaan hyödyntää kaupunkiympäristössä parhaimmillaan.

Opintopisteet

2 op

Sisältö

Kurssin aikana tutustutaan viheralueiden rooliin hulevesien hallinnassa ja veden laadun parantamisessa sekä tarkastellaan biologisen monimuotoisuuden säilyttämisen ja lisäämisen merkitystä kaupungeissa. Kurssilla tutkitaan myös kaupunkiluonnon erilaisia biotooppeja ja kasvivalintojen merkitystä kaupungeissa, tarkastellaan kasvien huomioimista kaupunkisuunnittelussa ja rakentamisessa sekä viheralueiden ja kasvien roolia kaupunkiympäristön viihtyvyyden ja ekosysteemipalveluiden kannalta.

Arviointi

Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Koulutuksen toteutus ja sisältö:
kaisa.vuorivirta@helsinki.fi

Laskutus ja ilmoittautuminen:
Päijät-Hämeen kesäyliopisto / toimisto@phkesa.fi

Hinta

Maksuton

Ilmoittautumiset

25.01.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen