Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden pedagogiikka I 5 op, kevät 2024, HY

Aika

04.03. – 21.04.2024

Sara Sintonen:
Luennot: ti 12.3. ja ke 3.4. klo 16.30-19.45
Ryhmät: to 21.3. ja to 11.4. klo 16.30-19.45

Arto Kallioniemi:
Luennot:
ma 11.3. klo 16.30-19.45
la 16.3. klo 9-14
ma 18.3. klo 16.30-19.45
ke 20.3. klo 16.30-19.45

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Tavoite

Opintojakson suoritettuasi:

– ymmärrät katsomuskasvatuksen ja -opetuksen merkityksen ja sen eri ulottuvuudet osana laadukasta esi- ja alkuopetusta
– osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida toiminnallisia, elämyksellisiä ja eheyttäviä katsomusopetuksen työtapoja
– ymmärrät esi- ja alkuopetuksen taide- ja taitokasvatuksen merkityksen ja mahdollisuudet lasten kokonaisvaltaisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisessa sekä oppimisen ja osaamisen edistämisessä
– osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida kuvataiteellisia, käsitöiden, liikunnan, musiikillisen sekä suullisen ja kehollisen ilmaisun työtapoja

Sisältö

Opintojaksossa käsitellään:

– Esi- ja alkuopetusikäisen lapsen eettisyyteen ja katsomuksellisuuteen liittyvää kasvua ja oppimista.
– Esiopetuksen katsomuskasvatuksen sekä alkuopetuksen uskonnonopetuksen ja elämänkatsomustiedon tiedon- ja taidonalan sovelluksia.
– Ilmaisun monia muotoja ja ja niihin perustuvan toiminnan pedagogista suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
– Esi- ja alkuopetuksen taidonalan sovelluksia kuvataiteen, käsityön, liikunnan ja musiikin keinoin.
– Esi- ja alkuopetusikäisten lastenkulttuurin ja ilmaisun eri muotoja.

Kouluttajat

Professori Sara Sintonen ja professori Arto Kallioniemi

Suoritustapa

Kurssi toteutetaan verkko-opetuksena, mikä sisältää luentoja, ryhmäopetusta ja oppimistehtäviä.

Arviointi

Opintojakson kokonaisuuden arvosana muodostuu opintojakson sisällä olevien kahden osa-alueen (katsomusaineiden didaktiikka sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka) arvosanojen keskiarvosta.

Kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:

– Ubani, M., Poulter, S. & Kallioniemi, A. (2015) Uskonto lapsuuden kulttuureissa. Helsinki: Lasten keskus. (Sivut 95–126).
– Haapsalo, T., Petäjä, H., Vuorelma-Glad, P. Sanden, M., Pulkkinen, M. & Tahvanainen, I. (2017). Varhaiskasvatus katsomusten keskellä. Helsinki: Lasten Keskus. (Sivut 177–203).
– Iivonen, P. & Paulanto, V. (2017). Uudistuva uskonnonopetus. Helsinki: Kirjapaja. (Sivut 49–66, 156–172).
– Opetushallitus, 2018. Ohje perusopetuksen uskonnon ja elämänkatsomustiedon sekä esiopetuksen katsomuskasvatuksen järjestämisestä sekä uskonnollisista tilaisuuksista esi- ja perusopetuksessa. https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/189009_ohje_perusopetuksen_uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_seka_esiopetuksen_katso_0.pdf
– Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Ilmoittautumiset

25.02.2024 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen