Koulutukset

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin (5op)

Aika

17.01. – 07.03.2022

Verkko-opinnot em. ajanjaksolla.

Paikka

Verkko-opetus oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Tämä opintojakso on avoin kaikille.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
•osaa selittää, mistä suomalaisen yhteiskunnan ikääntyneiden sosiaali-ja terveyspalveluiden kokonaisuus muodostuu ja miten palvelujärjestelmää kehitetään
•tunnistaa ikääntyneiden palveluiden monialaisuuden merkityksen
•osaa eritellä ikääntyneiden palveluita säätelevän keskeisen lainsäädännön sisältöjä •tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden hoitoon ja palveluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Opintopisteet

5 op

Sisältö

Ikääntyneiden sosiaali-ja terveyspalveluiden nykytilan kuvaus sekä palveluiden ohjaus ja valvonta. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoito-ja palveluketjut. Kokonaisvaltainen vastuu ikääntyneen asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista monialaisissa ja uudistuvissa sote-palveluissa.Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Eettiset kysymykset ja ohjeistukset.

Suoritustapa

Verkkokeskustelut ja tehtävät verkkoympäristössä sekä essee.

Arviointi

Tehtävät ja verkkokeskustelut hyväksytty-hylätty ja essee 0-5.

Kirjallisuus

Luentotallenteet Moodlessa.Ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut.Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen on kaksivaiheinen:

1) ilmoittaudu opintojaksolle ensin Päijät-Hämeen kesäyliopistoon

2) tämän jälkeen ilmoittaudu opintojaksolle Itä-Suomen avoimeen yliopistoon kesäyliopistosta saamiesi ohjeiden perusteella.

Ilmoittautumisohjeet lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jonka olet kesäyliopiston ilmoittautumisen yhteydessä antanut. Ohjeistus lähetetään n. 1 viikko ennen opintojakson alkua.

Jos ilmoittaudut koko opintokokonaisuudelle sinun ei tarvitse tehdä erillistä ilmoittautumista jokaiselle alajaksolle erikseen Päijät-Hämeen kesäyliopistoon.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Ilmoittautumiset

02.01.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen