Koulutukset

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op, kevät 2023

Kuvaus

Sisältö
Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan kuvaus sekä palveluiden ohjaus ja valvonta. Sujuvat ja tarkoituksenmukaiset hoito- ja palveluketjut. Kokonaisvaltainen vastuu ikääntyneen asiakkaan terveydestä ja hyvinvoinnista monialaisissa ja uudistuvissa sote-palveluissa. Toimintaa ohjaava lainsäädäntö. Eettiset kysymykset ja ohjeistukset.

Suoritustapa: verkko-opinnot; verkkokeskustelut ja tehtävät sekä essee

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Oppimateriaali: Luentotallenteet Moodlessa. Ajankohtaiset artikkelit ja verkkosivut. Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa. Opintojakson Moodleen tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tavoitteet
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

– osaa selittää, mistä suomalaisen yhteiskunnan ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuus muodostuu ja miten palvelujärjestelmää kehitetään
– tunnistaa ikääntyneiden palveluiden monialaisuuden merkityksen
– osaa eritellä ikääntyneiden palveluita säätelevän keskeisen lainsäädännön sisältöjä
– tunnistaa ikääntyneiden asiakkaiden hoitoon ja palveluihin liittyviä eettisiä kysymyksiä

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa iäkkäiden parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot ajalla 9.1.–26.2.2022.

Aika

09.01. – 26.02.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

18.12.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen