Koulutukset

Kasvatustiede perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)

Kuvaus

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op sisältää alla olevat opintojaksot. Klikkaa jakson nimeä nähdäksesi tarkemmat tiedot. 

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op syksy 2020 tai kevät 2021

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op syksy 2020

Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op kevät 2021

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op kevät 2021

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op kevät 2021

Aika

08.09.2020 – 31.07.2021

Opetus järjestetään lukuvuoden 2020-2021 aikana.
Verkko-opetuksen aikataulut löydät kohdasta ”kuvaus” klikkaamalla jaksojen nimiä.

Paikka

Verkko-oppimisympäristö Moodle

Tavoite

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot – ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä – opetuksesta ja ohjaamisesta – koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista – työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta – kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Opintopisteet

25 op

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa

Tuutorointien järjestäminen kesäyliopistossa keskeytetty toistaiseksi.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

Hinta 495 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

04.10.2020 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon