Koulutukset

Kasvatustiede perusopinnot 25 op HY, kevät 2021, verkko-opinnot

Kuvaus

3.2.2021: Opintoihin ei voi enää ilmoittautua. Opinnot on seuraavan kerran tarjolla todennäköisesti syksyllä 2021. Opetusohjelma julkaistaan nettisivuillamme loppukeväästä. 

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) perusopinnot 25 op sisältää alla olevat opintojaksot. Klikkaa jakson nimeä nähdäksesi tarkemmat tiedot. 

Johdatus kasvatustieteisiin 5 op kevät 2021

Kohti tutkivaa työtapaa 5 op kevät 2021 (tammi-huhtikuun välillä) TAI Kohti tutkivaa työtapaa 5 op kesä 2021 (verkkokurssi elokuu-lokakuu)

Kasvatus, yhteiskunta ja kulttuuri 5 op kevät 2021

Oppimisen ja opetuksen perusteet 5 op kesä 2021 (verkkotentti tai essee, vaihtoehtoiset suorituspäivät touko/heinä/syyskuussa)

Oppiminen ja asiantuntijuus työssä, organisaatioissa ja verkostoissa 5 op kesä 2021 (verkkokurssi kesäkuu-elokuu)

  

 

Aika

14.01. – 31.10.2021

Verkko-opetuksen aikataulut löydät kohdasta ”kuvaus” klikkaamalla jaksojen nimiä. Puuttuvat opinto-ohjelmat julkaistaan mahdollisimman pian.

Tavoite

Kasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijalla on hyvät tiedot ja taidot – ihmisen kehitykseen, oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvistä tekijöistä – opetuksesta ja ohjaamisesta – koulutuspolitiikasta, koulutusjärjestelmistä sekä kasvatuksen ja koulutuksen kulttuureista – työelämän sekä organisaatioiden kehittämisestä ja johtamisesta – kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteista

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Itsenäisesti suoritettavat opinnot verkko-oppimisympäristö Moodlessa.

Opiskelun tueksi voidaan järjestää tuutorointia arki-iltaisin etäyhteyden välityksellä sitä tarvitseville. Kirjoitathan ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kenttään, mikäli haluat osallistua tuutorointiin. Tuutoroinnoin aikataulu ilmoitetaan myöhemmin.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittauminen 10.1.2021 mennessä.
Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 11.1.2021 alkaen, ja peruutusehdot astuvat voimaan.
Ilmoittautumisajan päätyttyä voit kysyä vapaita opiskelupaikkoja kesäyliopistosta: avoin@phkesa.fi.

Hinta

Hinta 495 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

29.01.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon