Koulutukset

Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op, syksy 2022-kevät 2023

Kuvaus

Tavoite
– osaa kuvata kansanterveystieteen kehityksen ja selittää peruskäsitteet ja toimintaympäristön
– osaa tunnistaa keskeisimmät kansanterveysongelmat, niiden riskitekijät ja valita näihin sopivia
ratkaisumahdollisuuksia.
– tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet
– saa käsityksen merkittävimmistä kansanterveysongelmista Suomessa ja maailmalla
tuntee tärkeimmät kehitystrendit näissä kysymyksissä
– oppii käyttämään laajalti erilaisia sähköisiä – soveltaa opittuja tietoja ja taitoja jatkuvaan oppimiseen ja terveystietojen päivittämiseen

Koulutuksen sisältö
Kansanterveystiede tieteenä, terveys-sairaus-käsitykset, keskeiset kansanterveysongelmat, terveyden edistäminen ja sairauksien ehkäisy, terveydenhuollon rooli. Opintojaksolla perehdytään ajankohtaisiin kansanterveysongelmiin painottaen erityisesti nykyisen globalisoituvan maailman näkökulmaa ja kehitystrendejä. Kurssi on läpileikkaus suomalaisiin, eurooppalaisiin ja globaaleihin suuriin terveyshaasteisiin ja yrityksiin vastata niihin. Opintojaksolla hyödynnetään laajasti kotimaisia ja kansainvälisiä sähköisiä terveystietokantoja.

Suoritustapa: Verkko-opinnot, omatoiminen opiskelu, sis. oppimistehtävät. Verkko-opinnot ovat suoritettavissa kokonaisuudessaan etäopintoina.

HUOM. Opinnoissa on aikataulutettuja tehtäviä ja tehtävänpalautuksia heti jakson alusta alkaen. DigiCampus Moodleen opintojaksolle tulee kirjautua heti opintojakson alkaessa.

Kirjallisuus:

– Kauhanen, J. ym.: Kansanterveystiede, SanomaPro, 2018.

– WHO:n verkkosivut www.who.int

– Videoluennot sekä muut verkkopohjaiset terveystietokannat ja materiaalit

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa, opetustyössä sekä lasten ja nuorten parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Opettaja
dos. Tiina Rissanen

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
Syksyllä 15.9.-15.11.2022

Keväällä 15.2.-14.4.2023

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen syksyn toteutukseen viimeistään 1.9.2022 ja kevään toteutukseen viimeistään 1.2.2023. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ennen opintojakson alkua.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan.

Pidätämme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Kuuluu kokonaisuuteen