Koulutukset

Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op, lv. 2022-2023 verkko-opinnot

Kuvaus

Kansanterveystiede tarkastelee väestön terveyden edistämiseen ja ylläpitoon vaikuttavia tekijöitä sekä toimenpiteitä, jotka liittyvät sairauksien ehkäisyyn ja parantamiseen.

Aika

01.09.2022 – 31.07.2023

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Katso yksittäisten jaksojen aikataulut sivun lopussa olevien jaksokohtaisten linkkien kautta.

Virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille väestön terveydestä ja terveyden edistämisestä kiinnostuneille ja tutkintotavoitteisille opiskelijoille.

Esitiedot

Ei edeltävää osaamista

Tavoite

Opinnot tuovat kansanterveystieteen alaa tutuksi sekä tieteenalana että oppiaineena. Opinnoissa perehdytään kansanterveystieteen eri osa-alueisiin, kuten suomalaisen väestön terveyteen ja globaaliin terveyteen, epidemiologian ja biostatistiikan perusteisiin sekä terveyspalveluihin ja -lakeihin.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija:

– osaa muodostaa käsityksen kansanterveystieteestä tieteenalana
– perehtyy kansanterveyteen, kansanterveyteen vaikuttaviin tekijöihin ja kansanterveyden kehitykseen Suomessa ja maailmalla
– tuntee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä
– osaa kuvata terveyspolitiikan osa-alueita ja tunnistaa sen laaja-alaisuuden
– tunnistaa ja ymmärtää epidemiologian terveystieteellisen tutkimuksen metodina ja hallitsee peruskäsitteet
– tunnistaa terveyden kannalta kestävän kehityksen periaatteet

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Yleistietoa opinnoista: Kansanterveystieteen perusopinnot järjestetään verkko-opintoina, jolloin voit opiskella joustavasti etänä esim. työn ohessa. Pakolliset yhteiset opintojaksot järjestetään kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella, joten voit aloittaa opiskelusi joustavasti lukuvuoden aikana. Kansanterveystieteen perusopinnot 25 op vähintään keskiarvolla hyvät tiedot (3/5) antavat hakukelpoisuuden Itä-Suomen yliopiston Terveyden edistämisen kandidaatin- ja maisterintutkintoon avoimen väylän haussa. Kansanterveystieteen perusopintojen lisäksi valintamenettelyyn kuuluu kaikille pakollinen valintakoe. Terveyden edistämisen kandidaatintutkinto sisältää etä- ja verkko-opintoja, jolloin opinnot soveltuvat työn ohessa opiskeleville.

Sisältö: Kansanterveystiede on oppiaine, joka tarkastelee väestön terveyteen vaikuttavia tekijöitä sekä väestön terveyden edistämiseksi ja ylläpitämiseksi ja sairauksien ehkäisemiseksi ja parantamiseksi toteuttavia toimenpiteitä. Kansanterveystiede tutkii terveyteen ja sairauteen liittyviä ilmiöitä käyttäen apunaan lääketieteen menetelmien lisäksi myös yhteiskuntatieteiden ja ravitsemustieteiden menetelmiä. Oppiaine kuuluu terveystieteiden tiedekuntaan ja oppiaineen vastuuhenkilö on professori Jussi Kauhanen.

Kansanterveystieteen perusopintoihin 25 op kuuluu viisi jaksoa. Opintojaksojen Moodle-ympäristöön tulee kirjautua heti jakson alkaessa.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

TL00CM84 Kansanterveystieteen perusteet MOOC 5 op (15.9.-15.11.2022 TAI 15.2.-14.4.2023)
TL00CM80 Terveyspolitiikan perusteet 5 op (9.1.-30.3.2023, kontaktiopetus verkossa 30.3.2023 klo 12.00-19.00 tai raportti)
TL00CO34 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia I 5 op (1.11.2022-19.1.2023)
TL00CO35 Väestön terveyden edistämisen näkökulmia II 5 op (20.1.-20.3.2023)
TLC00CC78 Ravitsemustieteen perusteet 5 op (1.9.-21.10.2022 TAI 9.1.-17.3.2023)

Suoritustapa

Verkko-opinnot.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittaudu opintokokonaisuudelle viimeistään 4.9.2022. Opinnot voi aloittaa jo 1.9.2022 Ravitsemustieteen perusteet jaksolla.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 275 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 50 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.
Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojakso kerrallaan Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen elokuussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

04.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 50 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset