Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Kansantaloustieteen perusteet 3 op, LUT, kevät 2024 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

19.01. – 31.07.2024

Aika ja paikka
Pe 19.1.2024 klo 16-20
Pe 2.2.2024 klo 16-20 Luennot toteutetaan etänä Zoom-ohjelman kautta.

Moodletentit:
Mikron koe avoinna 22.1.-1.3.2024
Makron koe avoinna 5.2.-15.3.2024

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvailla nykyaikaisen markkinatalouden toiminnan perusperiaatteet. Hän osaa selittää mikro- ja makrotaloustieteen peruskäsitteet ja pystyy soveltamaan kuluttajan, yrityksen, markkinoiden ja koko kansantalouden malleja yksinkertaisissa esimerkkitapauksissa. Lisäksi opiskelija osaa analysoida raha- ja finanssipolitiikan roolia ja seurauksia.

Opintopisteet

3 op

Sisältö

Mikro- ja makrotaloustieteen perusteet. Kysyntä, tarjonta ja markkinatasapaino, tuotanto ja tuotannontekijämarkkinat, julkisen sektorin rooli. Talouskasvu, työttömyys, inflaatio, suhdannevaihtelut, suhdannepolitiikka.

Suoritustapa

– Etäluennot 4 tuntia
– Moodletentti

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä, Moodle-tentti 100%

Kirjallisuus

Pohjola Matti: Taloustieteen Oppikirja, 7. uudistettu painos tai uudempi, luvut 1-13

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen