Koulutukset

Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, syksy 2023

Aika

22.09. – 13.10.2023

pe 22.9. klo 17-20:15
la 23.9. klo 9-16 (lounastauko klo 12-13)
pe 29.9. klo 17-20:15
la 30.9. klo 9-16 (lounastauko klo 12-13)
pe 6.10. klo 17-20:15
la 7.10. klo 9-12
+ ryhmätöiden esittelyt pe 13.10. klo 17-20:15

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Esitiedot

UPAMU1001 Johdanto muotoiluajatteluun

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

– tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
– soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Opintopisteet

4 op

Sisältö

Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestön edustajille ja toisille ryhmille.

Kouluttajat

Elina Tervi

Suoritustapa

Opetus- ja työmuodot: Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h).

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

120 euroa.

Ilmoittautumiset

17.09.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen