Koulutukset

Julkisten palvelujen muotoilu 4 op, kevät 2022

Kuvaus

Tavoite
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
– tunnistaa keskeiset haasteet julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä
– soveltaa palvelumuotoilun ja yhteissuunnittelun (co-design) menetelmiä sekä prosessia julkisten palvelujen kehittämiseen.

Sisältö
Opetellaan soveltamaan palvelumuotoilun prosessia ja menetelmiä sekä käyttäjälähtöistä toimintatapaa julkisen palvelun kehittämisprojektissa. Kurssi toteutetaan eri pääaineiden opiskelijoiden ryhmätyönä, jota ohjataan ja viedään eteenpäin luennoilla. Kurssilla opiskelija oppii toiminnan kautta, miten muotoilu toimii julkisten palvelujen käyttäjälähtöisessä kehittämisessä, innovaatiotoiminnassa tai vaikkapa lähivaikuttamisessa. Kurssin aikana ja lopuksi ryhmät esittelevät konseptinsa organisaation tai järjestön edustajille ja toisille ryhmille.

Aika

22.04. – 12.05.2022

Pe 22.4 klo 16.30-20.00
La 23.4 klo 9.00-16.00
Pe 6.5 klo 16.30-20.00
La 7.5 klo 9.00-16.00
To 12.5 klo 16.30-20.00

Paikka

Etäopetus Zoomin ja Moodlen kautta.

Esitiedot

Johdanto muotoiluajatteluun, 2 op
Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Opintopisteet

4 op

Suoritustapa

Luennot, harjoitukset ja konseptiesittelyt (28 h), itsenäinen ryhmätyöskentely sekä projektin edistäminen, kirjallisuuteen tutustuminen ja lyhyt essee (80 h).

Hyväksytysti suoritetut harjoitukset, palvelukonseptin esittely ja essee.

Arviointi

Arviointi 1-5, hylätty

Kirjallisuus

– Dorst, K. (toim.) (2016). Designing for the Common Good. Bis Publishers.
– Manzini, E. (2015). Design, When Everybody Designs. An Introduction to Design for Social Innovation. The MIT Press. Keinonen,
– T., Vaajakallio, K. & Honkonen, J. (toim.) (2013). Hyvinvoinnin muotoilu. Aalto yliopisto.

Emoyliopisto

Lapin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Muu informaatio

Opintojakso tehdään lukuvuoden 2021-2022 opetussuunnitelman mukaisesti.

Varaamme oikeudet opinto-ohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 123,75 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 115 euroa.
Lapin avoimen yliopiston perimä maksu 8,75 euroa.

Ilmoittautumiset

10.04.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen