Koulutukset

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika

15.11. – 31.12.2019

Luennot

pe-la 15.-16.11.2019 (Yrittäjyys)
pe 15.11. klo 16.15-19.45
la 16.11. klo 9.00-13.30

to-la 28.-30.11.2019 (Johtaminen)
to 28.11. klo 16.15-19.15
pe 29.11. klo 9.00-16.00
la 30.11. klo 9.00-16.00

Opettajat Lappeenrannassa.

Moodletentti 16.12.2019
Uusinta 16.1.2020
2. uusinta 17.2.2010
Tentti auki Moodlessa tenttipäivinä klo 8-20 välisen ajan. Tenttiaika 3 tuntia.

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.

Kouluttajat

Tutkijaopettaja Markku Ikävalko (15.-16.11.)
Tutkijatohtori Terhi Tuominen (28.-30.11.)
Projektitutkija Noora Heino (28.-30.11.)

Suoritustapa

– Luennot 26 tuntia
– Moodletentti

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti 100%

Kirjallisuus

1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti 100%

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: