Koulutukset

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, LUT, kesä 2023 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

01.01.2023 – 31.07.2024

Opetus kevätlukukaudella / kesällä 2023. Aika tarkentuu.

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti (ajankohta avoinna)

Kirjallisuus

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.5.2022 mennessä.

Hinta

200 euroa

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen