Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, LUT, kesä 2023 (väyläryhmä 2022-2024)

Aika

02.05. – 15.06.2023

Luento 1: Johdanto kurssiin ja yrittäjyys
TI 02.05. klo 17.30–19.30 Zoom

Luento 2: Yrittäjyyden taustaa
TO 04.05. klo 17:30–19.30 Zoom

Luento 3: Yrittäjämäisyys
TI 09.05 klo 17:30–19.30 Zoom

Omatoimiluento: Harjoituksia Moodlessa

Luento 4: Liiketoiminnan suunnittelu
TI 16.05. klo 17:30–19.30, Zoom

Luento 5: Tiimit
TO 18.05. 17.30 -19.30 Zoom

Luento 6: Johtamisen teoriaa ja johtamisopit
TI 23.05. klo 17:30 – 19.30, Zoom

Luento 7: Esihenkilönä toimiminen ja liikkeenjohdon muodit
TO 25.05. klo 17.30-19.30 Zoom

Esitysseminaari
TO 15.6. klo 17:30–20 Zoom

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti (ajankohta avoinna)

Kirjallisuus

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen avautuu, kun opetuksen aikataulu varmistuu.

Hinta

200 euroa

Ilmoittautumiset

16.04.2023 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen