Koulutukset

Johtamisen ja yrittäjyyden perusteet 6 op, LUT, kesä 2021

Kuvaus

OPINTOJAKSON TOTEUTUS VERKOSSA. LUENNOT ZOOM-ETÄYHTEYDELLÄ, TEHTÄVIEN PALAUTUS JA LOPPUTENTTI MOODLESSA. KURSSI SISÄLTÄÄ LUENTOJA SEKÄ YKSILÖ- ETTÄ RYHMÄTEHTÄVIÄ.

Aika

28.05.2021 – 31.07.2022

Yksilöessee 1: ennakkoajatukset (annetaan ennakkotehtävänä)

Luento pe 28.05. klo 9-16 Yrittäjyys, tutkijatohtori Anna Vuorio ja KTT Satu Korhonen

Blogitehtävä

Luento pe 04.06. klo 10-17 Johtaminen – strategia ja päätöksenteko, tutkijatohtori Anna Vuorio ja tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Ryhmätyö: liikeidea + strategia aikaa tehdä kesäkuun loppuun, palautus viimeistään 30.6.2021

Luento pe 11.06. klo 10-17 Johtaminen – klassiset teoriat, motivaatio, esimiehenä toimiminen, tutkijaopettaja Markku Ikävalko

Yksilöessee 2: reflektio

Esitysseminaari pe 2.7. klo 10 – 12

Moodle-quiz kurssin lopussa: 20 % (kaikki)

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa määritellä johtamisen ja yrittäjyyden peruskäsitteet ja tunnistaa nämä määritelmien perusteella. Opiskelija kykenee myös kuvaamaan peruskäsitteiden välisistä yhteyksistä muodostuvat teoreettiset kokonaisuudet ja kertomaan niistä lyhyesti.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen. Yrittäjyyteen liittyvät keskeiset peruskäsitteet ja erilaiset yrittäjyyden muodot.

Kouluttajat

Tutkijaopettaja Markku Ikävalko
Tutkijatohtori Anna Vuorio
KTT Satu Korhonen

Arviointi

Loppuarvosana 0 – 5. Arvostelu asteikolla 0-100 pistettä. Moodletentti

Kirjallisuus

Kirjallisuus
1. Luennoitsijoiden ilmoittama kirjallisuus.
2. Luentomateriaali ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 9.5.2021 mennessä.

Hinta

200 euroa

Ilmoittautumiset

09.05.2021 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen