Koulutukset

Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan (1op)

Paikka

Verkko-opinnot oppimisympäristö Moodlessa.

Kohderyhmä

Henkilöt, jotka ovat tekemisissä potilas- ja asiakastietojärjestelmien kanssa, kiinnostuneita sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnasta, kirjaamisesta ja sen kehittämisestä.

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä tiedonhallinnan käsitteen sisällön sosiaali- ja terveydenhuollossa, tunnistaa sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan osa-alueet, selittää tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä.

Opintopisteet

1 op

Sisältö

Tiedonhallinnan osa-alueet sosiaali- ja terveydenhuollossa. Tiedon ja tietovarantojen muodostuminen ja käyttö. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan menetelmät. Tiedonhallinta osana potilas- ja asiakastyötä.

Suoritustapa

Verkko-opetus 27 h. Videoluennot sekä omatoiminen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimisympäristön materiaaliin. Oppimistehtävät ja sähköinen monivalintatentti. Verkkotehtävä/tentti, joka on mahdollista suorittaa 1.9.2021-31.7.2022 aikana oman aikataulunsa mukaisesti.

Tentin voit tehdä itse valitsemana ajankohtana 1.9.2021-31.7.2022 välisenä aikana.

Kuukauden loppuun mennessä tehdyistä tenteistä saa suoritusmerkinnän kolmen viikon kuluttua.

Arviointi

Arviointi hyväksytty/hylätty.

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2021-31.7.2022.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin

Hinta

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 30 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2022 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen syyskuun alussa ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

Jatkuva haku

Peruutusehdot

Voit perua ilmoittautumisen maksutta, jos teet sen 14 vuorokauden kuluessa ilmoittautumisesta. Jos perut ilmoittautumisen yli 14 vuorokauden kuluttua perimme koko koulutusmaksun mikäli lasku on jo ehditty muodostamaan. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi

Kuuluu kokonaisuuteen