Koulutukset

Johdatus kirjoittamiseen 5 op, syksy 2022

Kuvaus

Osaamistavoitteet
Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla sekä luentoja kuuntelemalla ja tekstejä lukemalla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Sisältö
Kurssilla tutustutaan kirjallisen kulttuurin toimintaan, kirjoittamisen yhteiskunnallisiin ulottuvuuksiin ja kirjallisuuden tuotanto- ja välittymismekanismeihin. Pienimuotoisten kirjoitusharjoitusten ja ryhmäpalautteen avulla opiskelija tutustuu luovan kirjoittamisen työtapoihin, saa kosketuksen kirjoittamisen eri lajeihin ja omaksuu yleisessä tekstianalyysissa tarvittavat tiedot ja taidot.

Suoritustavat
Harjoitukset ja lukupäiväkirja

Toteutustavat
Luennot, harjoitukset, ryhmätyöskentely, kirjallisuuden lukeminen.

Oppimateriaalit
Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena. 2014 tai joku toinen, kurssin vastuullisen opettajan määrittelemä kirjoittamisen oppikirja.

Arviointiasteikko
0-5

Arviointikriteerit
Opettaja arvioi tunnilla ja kotitehtävinä kirjoitettuja tekstejä, opiskelijan aktiivisuutta, prosessin onnistumista koko matkalta, ei pelkän lopputuloksen näkökulmasta, sekä opiskelijan kykyä antaa ja saada palautetta. Aktiivisuus ilmenee läsnäolona, annettujen tehtävien suorittamisena sekä tuntikeskusteluun ja palautteenantoon osallistumisena.

Yksityiskohtaisemmin arvioinnin perusteista luovan kirjoittamisen kursseissa voi lukea intrasta sivulta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/hum/yksikot/hkt/oppiaineet/luovakirjoittaminen/Sivut/arviointiperusteet.aspx

Kielet
suomi

Taso
Perusopinnot

Aika

06.09. – 03.10.2022

Tiistaisin lähiopetusta, to-pe etäopetusta

ti-pe 6.9. ja 9.9.
ti-to 13.9. ja 15.9.
ti-to 20.9. ja 22.9.

klo 16.30-19.45

Tehtävien palautukset 3.10. mennessä

Paikka

Lähiopetus: Niemenkatu 73, Lahti (Lahden tiedepuisto)
Etäopetus Zoomin välityksellä

Opintopisteet

5 op

Kouluttajat

Ina Ruokolainen, kouluttaja, kirjailija, toimittaja

Suoritustapa

Jakso sisältää 12 tuntia luentoja ja 12 tuntia ryhmätyöskentelyä.

Kirjallisuus

Oppimateriaali ja suositeltava kirjallisuus
Emilia Karjula (toim.): Kirjoittamisen taide ja taito. Jyväskylä: Atena. 2014 tai joku toinen, kurssin vastuullisen opettajan määrittelemä kirjoittamisen oppikirja.

Emoyliopisto

Turun yliopisto

Muu informaatio

avoin@phkesa.fi

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.