Luodaan yhdessä oppimisen iloa

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, LUT, syksy 2022 (väyläryhmä 2022-2024)

Kuvaus

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
– osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
– osaa akateemisen raportoinnin perusteet
– osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
– osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
– osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
– osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Sisältö
Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Suoritustapa
Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aika

16.09.2022 – 31.07.2024

Johdantoluento 16.9.2021 klo 16.15 – 19.15

Akateeminen kirjoittaminen & tiedonhaku -luento: pe 23.9.2022 klo 16.30 – 19.45 (luennoitsijat Marja Talikka ja Jaakko Metsola, paikka Zoom)
Käyttäjän tietoturva (erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille 12.10.2022)
Tiedonhaun perusteet (erillinen verkkokurssi Moodlessa, deadline tehtävien palautuksille 26.10.2022)
Lähdeviittaustehtävä (Moodlessa, deadline 2.11.2022)
Opiskelutaidot & ajanhallinta -osa-alueen itseopiskelu ja tehtävät (Moodlessa, deadline 9.11.2022)
Urasuunnittelu-osa-alueen itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma -tehtävä (Moodlessa, deadline 16.11.2022)

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti /
Verkko-opiskelu Moodlessa

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Jaakko Metsola

Suoritustapa

Luennot 10 tuntia.
Itsenäinen työskentely

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Kuuluu kokonaisuuteen