Koulutukset

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, LUT, syksy 2020

Kuvaus

Aika 18.09.2020 – 29.05.2022

– Johdantoluento Hanna Salojärvi, 18.9. klo 16.30-19.30 (Niemenkatu 73, Lahti tai Zoom)
– Käyttäjän tietoturva (erillinen verkkokurssi) DL 11.10.
– Akateeminen kirjoittaminen & lähdeviitteet, luennot Marja Talikka (2 h) ja Nina Sorsa (2 h) to 8.10.2020 klo 16.30 – 19.45
– Lähdeviittaustehtävä, DL 1.11.
– Opiskelutaidot & ajanhallinta itseopiskelu ja tehtävät, DL 8.11.
– Urasuunnittelu itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma, DL 15.11.2020

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Verkko-opiskelu Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
– osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
– osaa akateemisen raportoinnin perusteet
– osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
– osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
– osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
– osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Opintopisteet 3 op

Sisältö Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Kouluttajat Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Sirpa Multaharju, Elina Hannikainen-Himanen

Suoritustapa Luennot 10 tuntia. Lisäksi paikalliseen korkeakoulukirjastoon tutustuminen 1 tunti

Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aika

18.09.2020 – 31.07.2021

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Marja Talikka, Nina Sorsa, Elina Hannikainen-Himanen

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: