Koulutukset

Johdatus kauppatieteiden opiskeluun 3 op, LUT, syksy 2020

Kuvaus

Aika 18.09.2020 – 29.05.2022

– Johdantoluento Hanna Salojärvi, 18.9. klo 16.30-19.30 (Niemenkatu 73, Lahti tai Zoom)
– Käyttäjän tietoturva (erillinen verkkokurssi) DL 11.10.
– Akateeminen kirjoittaminen & lähdeviitteet, luennot Marja Talikka (2 h) ja Nina Sorsa (2 h) to 8.10.2020 klo 16.30 – 19.45
– Lähdeviittaustehtävä, DL 1.11.
– Opiskelutaidot & ajanhallinta itseopiskelu ja tehtävät, DL 8.11.
– Urasuunnittelu itseopiskelu ja henkilökohtainen urasuunnitelma, DL 15.11.2020

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Verkko-opiskelu Moodlessa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tiedostaa yliopisto-opiskeluun liittyvät vaatimukset ja käytänteet. Opiskelija perehtyy opiskelussa tarvittaviin työvälineisiin ja tiedonhaun kanaviin. Opiskelija omaksuu opiskelun tehostamiseksi tarvittavia tietoja ja taitoja ja ymmärtää yrittäjämäisen oppimisen perusteet. Opiskelija:
– osaa hyödyntää yliopiston omia ja ulkoisia tietokantoja hankkiakseen opiskelussa tarvittavaa tieteellistä tietoa
– osaa akateemisen raportoinnin perusteet
– osaa kehittää omia opiskelutaitojaan
– osaa suunnitella ja seurata opiskeluun liittyvää ajankäyttöään
– osaa laatia opintosuunnitelman, joka vastaa hänen henkilökohtaisia uratavoitteitaan ja vahvuuksiaan
– osaa seurata opintosuunnitelman toteutumista ja tämän edellyttämiä korjaavia toimenpiteitä.

Opintopisteet 3 op

Sisältö Ydinaines: opiskeluun liittyvät käytännön asiat, oppimistaidot, lähdeviittaustekniikka, yrittäjämäinen oppiminen, ajanhallinta, itsensä johtaminen, kirjaston tietokannat ja tiedonhaku, opintosuunnitelman ja urasuunnitelman laatiminen. Täydentävä tieto: Academic Adventure -alkuseikkailu, joka järjestetään ensimmäisellä opiskeluviikolla.

Kouluttajat Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Sirpa Multaharju, Elina Hannikainen-Himanen

Suoritustapa Luennot 10 tuntia. Lisäksi paikalliseen korkeakoulukirjastoon tutustuminen 1 tunti

Arviointi Hyväksytty / hylätty

Emoyliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Aika

18.09. – 31.12.2020

Opintopisteet

3 op

Kouluttajat

Hanna Salojärvi, Mari Trinidad, Johanna Naukkarinen, Marja Talikka, Nina Sorsa, Elina Hannikainen-Himanen

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Kuuluu kokonaisuuteen