Koulutukset

Johdatus gerontologiaan 2 op, syksy 2022

Kuvaus

Sisältö
Gerontologian kehittyminen historian näkökulmasta, vanheneminen, väestörakenne ja siihen vaikuttavat tekijät, gerontologian tieteenalat ja tutkimusalueet, ikääntymisen heterogeenisuus.

Suoritustapa: verkko-opinnot; luentotallenteet, verkkoluento (pakollinen), oppimistehtävät

Kirjallisuus:

1.) Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 1 (Gerontologia tieteenalana), 2 (Väestön määrän ja rakenteen kehitys) ja 3 (Elinaika ja kuolemansyyt).

2) Sosiaali- ja terveysministeriö 2015. 11 teesiä ikääntymisestä.

3.) Gerontologia-lehti 34(4)2020. Ikääntyvän yhteiskunnan käsikirja -teemanumero.

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa.

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tavoitteet
Opiskelijalla on kokonaiskuva väestörakenteen ja elinajan kehityksestä Suomessa. Hän tunnistaa ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteiskunnan näkökulmasta saaden kokonaiskuvan gerontologiasta tieteenalana sekä erilaisista gerontologisista lähestymistavoista.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa iäkkäiden parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot ajalla 5.9.-1.10.2022. Opintojaksoon sisältyy pakollinen verkkoluento 8.9.2022 klo 16-17 ja aikataulutettuja tehtävänpalautuksia.

Aika

05.09. – 01.10.2022

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 22.8.2022 mennessä.

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

22.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen