Koulutukset

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op, syksy 2022

Kuvaus

Sisältö
Elämänkulku, vanheneminen ja vanhenemismuutokset. Terveydentilan ja toimintakyvyn arviointi. Vanhuuden hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen: Sairauksien ehkäisy, psykososiaalinen aktiivisuus toimintakuvun edistäjänä, liikunnan, ravitsemuksen ja suun terveyden merkitys toimintakyvyn ylläpitämisessä ja sairauksien ennaltaehkäisyssä.

Suoritustapa: verkko-opinnot; luentotallenteet, tehtävät ja tentti

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä.

Kirjallisuus:
Heikkinen, E., Jyrkämä, J. & Rantanen, T. 2020. Gerontologia. Duodecim. Helsinki. Luvut 4, 5, 10 – 21.
Tilvis, R., Pitkälä, K., Strandberg, T., Sulkava, R. & Viitanen, M.. 2016. Geriatria. Duodecim. Helsinki. Osat VI Geriatrinen preventio ja VII Kuntoutus sekä osasta IV Vanhusten sairaanhoidon erityispiirteitä luku Vanhus ja suu.
Ravitsemussuositukset ikääntyneille

Muu materiaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Mahdolliset kirjallisuuden hankinta-/lainauskulut eivät sisälly opintomaksuun.

Tavoitteet
Opiskelija pystyy kuvaamaan keskeiset yksilön elämänkulkuun vaikuttavat tekijät ja fyysiset, kognitiiviset sekä psykologiset vanhenemismuutokset. Opiskelija ymmärtää ravitsemuksen, suunterveyden ja liikunnan merkityksen iäkkään ihmisen terveyden ja toimintakykyisyyden edistämisessä sekä tietää menetelmät, joilla iäkkään ihmisen hyvinvointiin voidaan vaikuttaa. Opiskelija tuntee keskeiset toimintakyvyn arvioinnin osa-alueet ja arvioinnissa yleisimmin käytetyt mittarit ja menetelmät.

Kohderyhmä
Opintojakso soveltuu hyvin sosiaali- ja terveyspalveluissa iäkkäiden parissa työskenteleville tai alalle suuntautuville sekä asiasta kiinnostuneille.

Arviointi
Suoritukset arvioidaan asteikolla 0–5.

Opetuksen aika ja paikka
Verkko-opinnot ajalla 19.9.-1.11.2022 (tentit 1.11.2022 klo 16-18 ja uusintatentti 8.12.2022 klo 16-18).

Aika

19.09. – 01.11.2022

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta on:
Kesäyliopiston perimä maksu 30 euroa + yksittäisen opintojakson hinta 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin ylipisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten ja maksujen perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa. Osallistujan on maksettava Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus opintojaksokohtaisesti Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Opiskelijalle lähetetään ohjeistus maksuun liittyen ennen opintojakson alkua.

Ilmoittautumiset

04.09.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 30 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen