Koulutukset

Hoitotieteen aineopinnot 34 op, lv. 2022-2023, verkko-opinnot

Kuvaus

Hoitotieteen aineopinnoissa opiskelijat perehtyvät hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Kokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot ja niiden aikataulut lv. 2022-2023.

Aika

27.08.2022 – 31.12.2023

Aineopintojen opintojaksojen järjestäminen jakautuu 3 lukukaudelle (syyslukukausi 2022, kevätlukukausi 2023 ja syyslukukausi 2023). Voit suorittaa opinnot myös yhdessä lukuvuodessa.

Virallinen opinto-oikeus on voimassa kuitenkin opetuksen varsinaisten aikataulujen mukaisen ajan.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Esitiedot -kohta.

Esitiedot

Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista.

Tavoite

Hoitotieteen aineopintojen tavoitteena on saada valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa.

Opintopisteet

34 op

Sisältö

Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.

Suoritustapa

Verkko-opinnot.

Opetuksen aika ja paikka
Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, jotka ovat suoritettavissa täysin etäopiskeluna. Opintojaksot toteutuvat kerran lukuvuodessa ja opinnoissa eteneminen edellyttää säännöllistä opiskelua; opintojaksot voivat sisältää viikkotasolla aikataulutettuja tehtävänpalautuksia, verkkokeskusteluja tai aikataulutettuja verkkotenttejä. Opintojaksoilla voi olla myös tiettyyn aikaan läsnäoloa oppimisympäristössä vaativaa opiskelua (esim. seminaarityöskentelyä), kts. opintojaksojen tarkat tiedot. Läsnäoloa verkossa vaativa opetus toteutetaan klo 8-16 aikana.

Aineopinnot on suunniteltu suoritettavaksi kolmen peräkkäisen lukukauden aikana (1,5 v):

Syksy 2021
4310214 Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op
4312007 Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
4310202 Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op

Kevät 2022
4310218 Hoitotieteen teoria 1 4 op
4310210 Intercultural competence and professionalism 5 op

Syksy 2022
4311021 Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op
4310204 Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op

Aineopinnot voi suorittaa halutessaan myös yhden lukuvuoden aikana. Tällöin on hyvä huomioida opintojaksojen aikataulut (toteutuvat osittain samanaikaisesti, mikä huomioitava omassa ajankäytössä).

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset kokonaisuudelle 7.8.2022 mennessä. Kesäyliopisto lähettää osallistujalle infokirjeen ilmoittautumisen päätyttyä.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 381 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan, sekä syksyn 2023.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on tehtävä opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja maksu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Osallistujalle lähetetään infokirje elokuussa.

Ilmoittautumiset

14.08.2022 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon