Koulutukset

Henkilöstöjohtaminen 7 op VY, kevät 2021, verkkokurssi

Kuvaus

Jakso kuuluu Kauppatieteiden kandin väyläopintoihin (Vaasan yliopisto).

Kurssille otetaan enintään 20 osallistujaa.
Etusijalla Vaasan avoimen yliopiston kandin opintopolun opiskelijat.

Aika

18.01. – 31.07.2021

Verkkototeutus viikot 3-17 / 2021

Esitiedot

Suositus: Johtamisen perusteet (ayJOHT1010/JOHT1010).

Tavoite

Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan osaavan käyttää henkilöstöjohtamisen keskeisiä käsitteitä oikeissa merkityksissään. Hän osaa kuvata henkilöstöjohtamisen osa-alueet, prosessit ja tyypilliset käytännöt sekä tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua, ryhmätyötaitoja ja IT-taitoja Moodle ympäristössä. tietää niihin liittyvät keskeiset haasteet yrityksissä. Opiskelijan odotetaan kurssin lopussa myös tietävän, mitkä ovat yrityksen henkilöstöjohtamisen tavoitteet ja merkitys yrityksessä sekä henkilöstöjohtamisen kytkennät liiketoimintastrategiaan. Kurssi kehittää kirjallista ja suullista ilmaisua ja IT-taitoja Moodle ympäristössä.

Opintopisteet

7 op

Suoritustapa

Verkko-opinnot

Kirjallisuus

Viitala, Riitta (2013 tai ed.painos) Henkilöstöjohtaminen. Strateginen kilpailutekijä. Edita.
Muu mahdollinen luettava materiaali ilmoitetaan kurssilla.

Emoyliopisto

Vaasan yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

190 euroa

Hinta koostuu 2 osasta:
– Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä osuus 140 euroa
– Vaasan avoimen yliopiston perimä osuus 50 euroa (maksetaan ILPA-ilmoittautumisen yhteydessä)

Ilmoittautumiset

10.01.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Vaasan avoimen yliopiston peruutusehdot:
https://www.univaasa.fi/fi/education/open/ohjeita/maksuehdot_peruuttaminen/

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen