Koulutukset

Hankintatoimen perusteet, 6 op (LUT väyläopinnot)

Aika

19.10. – 31.12.2019

Luennot:
La 19.10. klo 9.15–14.00
Ke 30.10 klo 16.30–20.00
To 31.10. klo 16.30–19.00

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Tentit:

Varsinainen tenttipäivä: 11.11.2019 klo 16.00 – 20.00. Harjoitustyö on oltava tehty ennen tenttiä.

Rästitentti/korotustenttipäivät, joista voit valita yhden:
– 2.12.2019 klo 16.00 – 20.00
– 13.1.2020 klo 16.00 – 20.00
– 3.2.2020 klo 16.00 – 20.00

Jos et pääse 11.11. tenttiin voit osallistua johonkin rästitenttipäivään.

Ilmoittautuminen tentteihin tenttikalenterin kautta: www.paijathameenkesayliopisto.fi – > tenttikalenteri

Paikka

Niemenkatu 73, Lahti

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee hankintatoimen ympäristön ja osaa analysoida hankintojen vaikutusta yrityksen kannattavuuteen. Opiskelija tuntee hankintaprosessin vaiheet, ymmärtää hankintojen kokonaiskustannusajattelua ja pystyy vertailemaan ja arvioimaan toimittajasuhteita.

Opintopisteet

6 op

Sisältö

Opintojakso sisältää hankintatoiminnan peruskäsitteet ja -prosessit. Jakson aikana perehdytään hankintatoiminnan tärkeisiin osa-alueisiin: hankintatoiminnan tavoitteet, kustannusvaikutus ja asema liiketoiminnassa, hankinnan organisointi, hankintaprosessi, sähköinen hankinta, perustyökalut (mm. TCO-malli ja ostosalkkuanalyysi), hankintastrategia ja ulkoistaminen, toimittajasuhteet ja verkostot.

Kouluttajat

Professori, TkT Jukka Hallikas

Suoritustapa

– Luennot
– Harjoitustyön tekeminen ja kirjallisen raportin laatiminen
– Tentti

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty

Kirjallisuus

1. Iloranta, K., Pajunen-Muhonen H., Hankintojen johtaminen, ostamisesta toimittajamarkkinoiden hallintaan, 2008, Tietosanoma, 498 s.
2. Weele, A.J. van: Purchasing and Supply Chain Management, Analysis, Planning and Practise, 3. painos, 2002, Thomson, 363 s. tai 4. painos, 2005 (soveltuvin osin).
3. Luentomateriaali ja mahdollinen lisämateriaali.

Emoyliopisto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Hinta

Yksittäisen opintojakson hinta: 200 euroa

Arviointi

Arvosana 0-5, arvostelu 0-100 pistettä: tentti. Harjoitustyö hyväksytty/hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: