Koulutukset

Farmasian perusopinnot, lv. 2022-2023, 25 op, monimuoto-opinnot

Kuvaus

Farmasian opinnoissa tutustutaan farmaseuttiseen kemiaan, lääkkeiden tehoon ja turvallisuuteen vaikuttaviin tekijöihin sekä lääkkeisiin terveydenhuollon ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opinnot soveltuvat urakehityksensä eri vaiheissa oleville terveydenhuollon ammattilaisille, omaa ammatillista osaamistaan kehittäville ja/tai päivittäville, opiskelijoille sekä muuten aiheesta kiinnostuneille.

Katso opintoihin kuuluvien yksittäisten jaksojen tiedot alla olevista linkeistä. Yksittäiset jaksot päivitetään tähän opetusohjelmaan elokuussa. 

Avoin yo: Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 

Avoin yo: Fysikaalinen farmasia 

Avoin yo: Lääkeaineiden orgaaninen kemia 

Avoin yo: Lääkkeet terveydenhuollossa 

Avoin yo: Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 

Avoin yo: Perusfarmakologia, lv. 2022-2023 

Avoin yo: Solubiologia farmasian opiskelijoille

Aika

06.09.2022 – 31.07.2023

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2022-2023 aikana. Katso tarkka aikataulu yksittäisten opintojaksojen kohdalta sivun lopusta (linkit päivitetään elokuussa 2022).

Virallinen opinto-oikeus on voimassa opetuksen aikataulujen mukaisen ajan.

Kohderyhmä

Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet
terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista.

Opinnot soveltuvat esimerkiksi:

– sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen
– lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta
– farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan
– farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville
– opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi
– muille aiheesta kiinnostuneille

Tavoite

Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Haluatko tietää, miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin.

Opintokokonaisuus koostuu seuraavista opintojaksoista:

– Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka (LAF) 4 op, monimuoto-opintoina, aikataulu ilmoitetaan (suositellaan tehtäväksi kokonaisuuden viimeisenä jaksona).

– Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) 5 op, verkko-opintoina (aikataulutettu) 6.9.-11.12.2022

– Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (FAKE) 4 op, monimuoto-opintoina 7.9.-24.10.2022

– Perusfarmakologia (PEFA) 3 op, verkko-opintoina 3 kertaa lukuvuodessa: valittavissa ajankohdat 22.9.-14.12.2022 tai 22.2.-25.3.2023 tai 3.5.-31.8.2023

– Lääkeaineiden orgaaninen kemia (LÄKE) 4 op, monimuoto-opintoina 11.10.-12.12.2022

– Solubiologia farmasian opiskelijoille (SOBIF) 3 op, verkko-opintoina (aikataulutettu)
7.11.2022-7.1.2023

– Fysikaalinen farmasia (FYF) 2 op, monimuoto-opintoina 10.1.-13.2.2023

Opinnot sisältävät aikataulutettuja oppimistehtäviä ja/tai perinteisiä valvottuja tenttejä. Opinnot suositellaan tehtäväksi 3 lukukauden aikana, LAF-opintojakso 2. vuoden syksyllä (syksy 2023).

Verkkovälitteinen opintoinfo Farmasian perusopinnoista järjestetään ma 29.8.2022 klo 17:00-18:30. Osoite ilmoitetaan myöhemmin.

Suoritustapa

Monimuoto-opinnot.
Verkko-opinnot Moodlessa, kirjatentit Lahdessa (Niemenkatu 73, Lahti)

Emoyliopisto

Itä-Suomen yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 22.8.2022 mennessä. Ilmoittautuminen muuttuu sitovaksi 23.8.2022 ja peruutusehdot astuvat voimaan.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tämän opintokokokonaisuuden perusteella huomioithan jaksokohtaiset aikataulut. Virallisen opinto-oikeuden myöntää Itä-Suomen avoin yliopisto ja opinto-oikeus on voimassa kunkin yksittäisen opintojakson keston ajan. Ilmoittautuessasi opintokokonaisuudelle opinto-oikeutesi ei siis ole automaattisesti voimassa koko lukuvuotta 1.8.2022-31.7.2023.

Pidätämme oikeudet kaikkiin opetusohjelmaan koskeviin muutoksiin.

Hinta

Kokonaisuuden hinta 300 euroa.

Hinta koostuu 2 osasta:
– Kesäyliopiston perimä maksu on 75 euroa.
– Itä-Suomen avoimen yliopiston perimä osuus 9 euroa / opintopiste.

Itä-Suomen avoin yliopisto myöntää opiskelijalle virallisen opinto-oikeuden. Opinto-oikeus myönnetään jaksokohtaisten ilmoittautumisten perusteella joko a) opintojakson keston ajaksi tai b) 31.7.2023 asti mikäli opintojakson voi suorittaa omassa tahdissa koko lukuvuoden ajan.

Kesäyliopiston maksulla voit opiskella kesäyliopiston opiskelijana lukuvuoden 2022-2023 ajan sekä syksyn 2023. Hinta sisältää myös Lahdessa suoritettavat kirjatentit.

Kesäyliopisto laskuttaa perimänsä osuuden opintojen alussa.

Osallistujan on tehtävä opintojaksokohtainen ilmoittautuminen ja maksu Itä-Suomen avoimeen yliopistoon. Osallistujalle lähetetään infokirje elokuun alussa (aikaisintaan 8.8. alkavalla viikolla) ja sen jälkeen tehdyissä ilmoittautumisissa n. 2 työpäivän kuluessa ilmoittautumisesta.

Ilmoittautumiset

25.08.2022 mennessä

Peruutusehdot

Päijät-Hämeen kesäyliopiston peruutusehdot:
Voit perua osallistumisen maksutta, jos teet sen viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä. Mikäli perut osallistumisesti tämän jälkeen ilmoittautumisesta ja lasku on jo ehditty muodostamaan, perimme koko opintomaksun 75 euroa. Tee peruutus kirjallisesti lähettämällä viesti osoitteeseen avoin@phkesa.fi.

Itä-Suomen avoimen yliopiston peruutusehdot:
Opintomaksuja ei palauteta eikä opintomaksun laskutuksesta luovuta Itä-Suomen avoimen yliopiston opiskelijaksi ilmoittautumisen jälkeen.

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon