Koulutukset

Espanjan kielen perusopinnot 25 op

Aika

12.01. – 31.12.2023

Paikka

Lähiopetus Lahden Tiedepuisto, Niemenkatu 73, 15140 Lahti

Esitiedot

Opiskeluoikeuden saaminen edellyttää lähtötasokokeen läpäisemistä hyväksytysti. Lähtötasokokeessa menestyminen edellyttää, että hakijalla on vähintään lukion lyhyttä oppimäärää vastaavat tiedot.

Lähtötasokoe järjestetään tiistaina 29.11.2022 klo 17-18.30.

Tavoite

Perusopintovaiheessa opetus keskittyy ennen kaikkea kielen perusrakenteiden ja -sanaston hallintaan.

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija:

– Hallitsee keskeisimmät espanjan kielen rakenteet ja perussanaston.
– Osaa tuottaa espanjan kieltä hyvin sekä suullisesti että kirjallisesti ja ymmärtää melko vaikeitakin espanjankielisiä tekstejä.
– On tutustunut espanjankielisen kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehtynyt pääpiirteissään Espanjan ja espanjankielisten maiden historiaan, kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
– Osaa analysoida kielen rakenteita systemaattisesti.

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Perusopintokokonaisuuteen sisältyvät opintojaksot:

KIE.ES.110 Fonetiikka, ääntäminen ja suullinen esitys, 5 op

Ajankohta:
to, pe ja la
12.-14.1.2023
19.-21.1.
26.-28.1.
2.-4.2.

to klo 17.-18.30
pe klo 17-18.30
la klo 10-12.30

KIE.ES.120 Kirjallinen esitys ja käännös suomi – espanja, 5 op, aikataulu tarkentuu

KIE.ES.130 Kielioppi I, 5 op, aikataulu tarkentuu

KIE.ES.140 Espanjan historia ja kirjallisuus, 5 op, aikataulu tarkentuu

KIE.ES.150 Latinalaisen Amerikan historia ja kirjallisuus, 5 op, aikataulu tarkentuu

Suoritustapa

Opintojaksot järjestetään osin lähiopetuksena, osin etäopetuksena. Opetus on arki-iltaisin ja lauantaisin.

Opintokokonaisuus järjestetään vuoden 2023 aikana, 12.1.2023 alkaen. Ja päättyen 31.12.2023 mennessä. Opetuksen tarkat ajankohdat tarkentuvat.

Emoyliopisto

Tampereen yliopisto

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautuminen avataan lähtötasotestin hyväksytysti suorittaneille joulukuussa 2022.

Espanjan kielen perusopintoihin otetaan enintään 20 lähtötasotestin läpäissyttä osallistujaa. Mikäli lähtötasotestin suorittaa hyväksytysti yli 20 osallistujaa annetaan paikat osallistujille lähtötasokokeen ilmoittautumisjärjestyksen mukaisesti.

Muu informaatio

Espanjan kielen perusopintojen jälkeen on mahdollista jatkaa espanjan kielen aineopintoihin.

Varaamme oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Opintokokonaisuuden hinta on 490 euroa (sisältää 25 op).

Mikäli Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenkunta maksaa osallistujan koulutuksen, on hinta 390e.