Koulutukset

Esi- ja alkuopetus perusopinnot 25 op HY, lv. 2021-2022 (verkko-opinnot)

Kuvaus

RYHMÄ TÄYNNÄ!

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot. Opetus järjestetään kokonaisuudessaan verkossa. Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista. Luentoja ei tallenneta.

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op
Moninaisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo esi- ja alkuopetuksessa 5 op
Äidinkielen, kirjallisuuden ja draaman didaktiikka I 5 op
Katsomus- sekä taito- ja taideaineiden didaktiikka I 5 op
Matematiikan sekä ympäristö- ja luonnontiedon didaktiikka I 5 op

Tarkemmat tiedot jokaisesta opintojaksosta löydät sivun alareunassa olevista linkeistä. Puuttuvat tiedot täydentyvät.

Aika

10.09.2021 – 30.06.2022

Opintokokonaisuus järjestetään lukuvuoden 2021-2022 aikana. Tarkemmat aikataulut on ilmoitettu kunkin alajakson kohdalla.

Opinnot alkavat 10.9.2021 ja päättyvät viimeistään 30.6.2022. Opinnot voivat kuitenkin päättyä jo aiemmin; päättymispäivään vaikuttaa kevään 2022 jaksojen aikataulut, joita ei vielä ole tiedossa. Huomioithan tämän mikäli haet aikuiskoulutustukea.

Paikka

Verkko-opinnot Helsingin yliopiston Moodlessa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat mm. esi- ja alkuopetusikäisten lasten kanssa työskenteleville ja muissa kasvatus- tai opetustehtävissä toimiville.

Tavoite

Opintokokonaisuuden osaamistavoitteet
Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
• ymmärtää esi- ja alkuopetusikäisen lapsen oppimisen ja opettamisen erityisluonteen.
• opiskelijalla on valmiuksia esiopetuksen ja alkuopetuksen tiedonalojen tavoitteiden, sisältöjen ja menetelmien eheyttämiseen sekä tiedonalapohjaiseen opettamiseen.
• ymmärtää esi- ja alkuopetuksen oleelliset yhtäläisyydet ja erot.

Opintopisteet

25 op

Suoritustapa

Etäopetus
Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Kirjallisuus

Mainittu kunkin alajakson kohdalla.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

• Koulutuksen toteutuminen varmistuu viimeisenä ilmoittautumispäivänä.
• Kesäyliopisto lähettää ilmoittautuneille kutsukirjeen kun koulutuksen toteutuminen on varmistunut.

Jos haluat ilmoittautua yksittäisille opintojaksoille tee ilmoittautuminen suoraan ao. jakson kautta sivun alareunasta.

Muu informaatio

Mikäli haet aikuiskoulutustukea tai haet keväällä 2022 korkeakouluun ja tarvitset todistuksen kokonaisuuden suorittamisesta tiettyyn päivään mennessä:

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. kevään jaksojen aikataulut ja tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Opinnot on suoritettavissa loppuun 30.6.2022 mennessä, mahdollisesti kuitenkin toukokuun lopussa / kesäkuun alussa. Kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Hinta 620 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 550 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu: 70 euroa.

Jos osallistut yksittäiselle opintojaksolle hinta on 160 euroa / opintojakso.

Ilmoittautumiset

01.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kokonaisuuteen kuuluvat koulutukset