Koulutukset

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op (verkkokurssi syksy 2021)

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
• hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
• ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
• osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään:
• pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
• esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
• esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
• esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:
• Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
• Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).
• Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Aika

10.09. – 31.12.2021

Suoritustapa: verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit,
osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät.

Luennot:
pe 10.9. klo 16.30-20
pe 17.9. klo 16.30-20
pe 1.10. klo 1630-20

Ryhmäopetus:
la 11.9. klo 12.30-15
la 18.9. klo 9-11.30
la 2.10. klo 12.30-15
la 9.10. klo 9-11.30

Tehtävien palautuspäivämäärät ilmoitettu Moodlessa.

Opintojakson tarkka päättymispäivä ei ole tiedossa.

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Paikka

Helsingin avoimen yliopiston verkko-oppimisympäristö Moodle.

Kouluttajat

Annukka Pursi

Suoritustapa

Verkkoluennot ja ryhmäopetuskerrat, oppimistehtävät/verkkotyöskentely Moodlessa.
Arvioitavat tehtävät: ryhmätehtävä (50 %) ja itsenäinen essee tehtävä (50%)

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@phkesa.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Ilmoittautumiset 1.9.2021 mennessä.

Muu informaatio

Virallisen opinto-oikeuden myöntää Helsingin avoin yliopisto. Opinto-oikeus on voimassa opetuksen keston ajan. Tarkkaa opintojen päättymispäivää ei ole tiedossa. Ko. päivämäärä on joustava ja siihen vaikuttaa mm. tehtävien palautuspäivät, joita ei vielä ole tiedossa. Kesäyliopisto ei vastaa mahdollisista aikataulullisista muutoksista, joita saattaa ilmetä meistä riippumattomista syistä.

Pidätämme kaikki oikeudet opetusohjelmaa koskeviin muutoksiin.

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 160 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 110 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

01.09.2021 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Kuuluu kokonaisuuteen