Koulutukset

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op (verkkokurssi syksy 2020)

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
• hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
• ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
• osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään:
• pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
• esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
• esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
• esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:
• Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
• Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).
• Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Aika

10.09. – 25.10.2020

Suoritustapa: verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit,
osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät
Verkkoluento: to 10.9. klo 16.45-20
Ryhmäwebinaarit:
to 24.9. klo 16-18.30
ke 7.10. klo 16-18.30
la 10.10. klo 9-15

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

10.09.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

hyv – hyl

Kuuluu kokonaisuuteen

Päijät-Hämeen kesäyliopisto

Päijät-Hämeen kesäyliopisto on kaikille avoin oppilaitos, joka järjestää monipuolista ja laadukasta koulutusta ympäri vuoden. Kesäyliopisto tarjoaa mahdollisuuden opiskella korkeakouluopintoja, hankkia ammattitaitoa kehittävää lisäkoulutusta sekä osallistua yleissivistäviin ja ajankohtaisiin koulutuksiin.

Järjestämme avointa korkeakouluopetusta, ammatillista täydennyskoulutusta, kielikoulutusta, yleisöluentoja sekä lukiolaiskursseja. Tervetuloa oppimaan uutta!

Tilaa uutiskirjeemme niin saat tietoa alkavista koulutuksistamme

Seuraa meitä: