Koulutukset

Esi- ja alkuopetuksen pedagogiikka 5 op (verkkokurssi syksy 2020)

Kuvaus

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• hallitsee perustiedot esi- ja alkuopetusikäisen lapsen ajattelun ja oppimisen eri tavoista ja näiden taitojen opettamisesta.
• hallitsee perustiedot lapsikeskeisestä esiopetuksesta, koulun alusta ja alkuopetuksesta.
• kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan esi- ja alkuopetusta käytännön toimintana.
• ymmärtää joustavan esi- ja alkuopetuksen merkityksen.
• osaa soveltaa esi- ja alkuopetuksen keskeisiä pedagogisia periaatteita.

Opintojakson sisältö

Opintojaksossa käsitellään:
• pedagogisina lähtökohtina lapsen ajattelua ja oppimista, opettajan opettamista ja ympäristöä.
• esioppilaaksi ja koululaiseksi kasvamista.
• esi- ja alkuopetuksen suunnittelua, toteutusta ja arviointia.
• esiopetuksesta alkuopetukseen siirtymää.
• esi- ja alkuopetuksen yhteisiä ja erottavia piirteitä.

Suositeltava tai pakollinen kirjallisuus

Pakollinen kirjallisuus:
• Falk, B. (2009). Teaching the Way Children Learn. New York and London: Teachers Collega Press.
• Ojala,M. (2015) Varhaiskasvatus, esiopetus ja koulun alku lapsen oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta (tutkimuksia 368, ss. 63-236).
• Opettajan osoittamat tieteelliset ajankohtaiset artikkelit sekä muu luettava kirjallisuus.

Aika

10.09. – 25.10.2020

Suoritustapa: verkkoluennot, luentotallenteet, ryhmäwebinaarit,
osallistuminen aktiivisesti ryhmätunteihin, oppimistehtävät
Verkkoluento: to 10.9. klo 16.45-20
Ryhmäwebinaarit:
to 24.9. klo 16-18.30
ke 7.10. klo 16-18.30
la 10.10. klo 9-15

Läsnäolovaatimus vähintään 90 % opetuskerroista.
Luentoja ei tallenneta.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Hinta

Yksittäisen jakson hinta 130 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 80 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 50 euroa.

Ilmoittautumiset

10.09.2020 mennessä

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon

Arviointi

hyv – hyl

Kuuluu kokonaisuuteen