Koulutukset

Erityispedagogiikka perusopinnot 25 op HY, lv. 2020-2021 (verkko-opinnot)

Kuvaus

Perusopinnoissa opiskelija tuntee erityispedagogiikan tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän perehtyy tieteenalan määrittelyyn, sovellusalueisiin, alaan liittyvään lainsäädäntöön ja tieteenalan historialliseen kehitykseen. Hän tutustuu käytännössä erityispedagogiseen tukeen ja opetussuunnitelmiin. Lisäksi opiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden käsitteeseen ja erityispedagogiikkaan tukitoimena. Opiskelija tutustuu inkluusion mahdollisuuksiin ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Opiskelija hankkii perusvalmiudet tutkimusmenetelmien käyttöön

Aika

02.09.2020 – 31.07.2021

Paikka

Verkko-oppimisympäristö Moodle
Tuutorointi Zoom-ohjelma / Niemenkatu 73, Lahti

Opintopisteet

25 op

Sisältö

Klikkaa opintojakson nimeä nähdäksesi tarkemmat tiedot:

– Erityispedagogiikan peruskurssi 5 op, syyskuu 2020
– Tuen tarve 5 op, lkv 20-21
– Syrjäytyminen ja mielenterveys 5 op, kevät 21
– Oppimisen haasteet 5 op, lkv 20-21
– Kohti tutkivaa työtapaa 5 op, lkv 20-21

Kouluttajat

Tuutorina toimii KM Kati Heinonen

Suoritustapa

Verkko-opinnot Moodlessa

Tuutorointi Zoom-ohjelman kautta (tuutorointiin osallistuminen vapaaehtoista)

Tuutoroinnin aikataulu:

1.ERITYISPEDAGOGIIKAN PERUSKURSSI 2.9., 8.9., ja 30.9.
2. TUEN TARVE 20.10. ja 3.11.
3. OPPIMISEN HAASTEET 17.11.ja 8.12.
4. KOHTI TUTKIVAA TYÖTAPAA 19.1., 16.2. ja 16.3.
5. SYRJÄYTYMINEN JA MIELENTERVEYS 30.3. ja 20.4.

Emoyliopisto

Helsingin yliopisto

Lisätietoja

avoin@paijathameenkesayliopisto.fi

Lisätietoja hakeutumisesta

Sitovat ilmoittautumiset 24.8.2020 mennessä.

Hinta

Hinta 495 euroa. Opintomaksu koostuu kahdesta osasta:

Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimä maksu: 245 euroa.
Helsingin avoimen yliopiston perimä maksu 250 euroa.

Ilmoittautumiset

31.08.2020 mennessä

Peruutusehdot

Kesäyliopiston peruutusehdot:
• Peruutusmaksu 50 % Päijät-Hämeen kesäyliopiston perimästä maksusta, mikäli peruutus tehdään sitovan ilmoittautumispäivän ja koulutuksen alkamisen välisenä aikana.
• Jos peruutus tehdään koulutuksen jo alettua, perimme koulutuksen koko hinnan.

Helsingin avoimen yliopiston peruutusehdot:
(kopioi ja liitä osoiteriville)
https://www.helsinki.fi/fi/avoin-yliopisto/opiskelu/opinnoissa-alkuun/ilmoittautuminen-ja-maksut/ilmoittautumis-ja-maksuehdot

Huom!

Online-ilmoittautuminen on päättynyt, ota yhteyttä toimistoon